Finančné riziko | Deloitte Slovensko

Služby

Služby v oblasti riadenia finančného rizika

Spoločnostiam pomáhame v priebehu celého životného cyklu finančných transakcií. Naše služby zlepšujú transparentnosť, efektivitu, compliance a finančnú integritu od riadenia cez procesy až po technológie a reporting.

Naše služby

Trhové a úverové riziko

Klientom pomáhame pri posudzovaní štruktúry aktív, pri dátovej analytike a modelovaní cash flow, vývoji a validácii modelov, štrukturálnej kontrole a skúmaní dokumentov a testovaní súladu s predpismi.

 

Riadenie rizika kapitálu, likvidity a treasury rizík

Pomáhame transformovať a nastaviť parametre fungovania útvarov treasury našich klientov v súvislosti s kľúčovými korporátnymi udalosťami, ako sú fúzie a akvizície, finančná transformácia, ďalej v oblasti riadenia kapitálu a jeho alokácie v reakcii na regulačné požiadavky, ako sú MiFID II alebo Basel III/IV, meniace sa podmienky vyvolané zmenami regulácie alebo volatilitou trhu a požiadavky na likviditu.

 

Riziko účtovného a finančného výkazníctva

Spoločnostiam pomáhame zaistiť súlad s novými účtovnými a regulačnými požiadavkami ako IFRS 9, pri transakciách na kapitálovom trhu, akvizíciách a odpredajoch.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac