Riešenia

Služby v oblasti riadenia softvérových aktív

Software Asset Management - prečo je dobré starať sa o svoje licencie?

Riadenie softvérových aktív je overená podnikateľská prax, ktorá zahŕňa riadenie a optimalizovanie nákupov, nasadenia, údržby, použitia a vyraďovania softvérových aktív v rámci organizácie. Cieľom je znížiť náklady na informačné technológie (IT) a obmedziť finančné, právne a iné riziká spojené s vlastníctvom a používaním softvéru.

S čím vám môžeme pomôcť v tejto oblasti?

 • Znižovanie rizík a úspora SW nákladov
 • Inventarizácia a optimalizácia SW/HW
 • Príprava na licenčné audity
 • Zosúladenie používaného SW s licenčnými oprávneniami
 • Návrh prevádzkového modelu SAM
 • Implementácia SAM nástrojov
 • SAM ako „Riadená služba“
 • Zosúladenie s GDPR nariadením

 

Aké to má výhody?

 • Finančné
  • Efektívnejšie riadenie a plánovanie IT nákladov
  • Úspora a znižovanie dodatočných IT nákladov
  • Ekonomickejší nákup softvéru
 • Prevádzkové
  • Podpora každodenných procesov IT operatívy
  • Aktuálnosť a spoľahlivosť informáciío nainštalovanom softvéri
 • Zabezpečenie zhody
  • Zosúladenie s licenčnými podmienkami a pochopenie následkov ich nedodržania

 

Referencie

Viac ako 30 zrealizovaných projektov pre regionálnych a globálnych klientov z odvetví:

 • automobilový priemysel
 • bankovníctvo
 • telekomunikácie
 • priemyselná výroba
 • energetika
 • verejný sektor

Software Asset Management

Prečítajte si novinky

Spojte sa s nami

Tomáš Mihóčik

Tomáš Mihóčik

riaditeľ | riadenie rizík

Tomáš má dlhoročné skúsenosti v oblasti forenzného vyšetrovania, prevencie podvodov a compliance nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy a USA. Tomáš pomáha spoločnostiam budovať a posi... Viac