Vnútorný kontrolný systém

Deloitte pomáha organizáciám efektívne transformovať spôsoby, akými využívajú technológie, vzťahy s tretími osobami, podnikové procesy a kontroly na riadenie prevádzkových rizík a zvyšovanie výkonnosti podniku. Vyvíjame riešenia riadenia rizík, ktoré sú prispôsobené stratégii spoločnosti.