Poznatky

Deloitte a IBM

IBM ocenil Deloitte na konferencii Think Digital 2020

V prvý májový týždeň usporiadala firma IBM plne digitálnu konferenciu Think Digital 2020, na ktorej okrem veľkého množstva noviniek ocenila v sekcii IBM PartnerWorld inovatívne riešenia svojich partnerov. S potešením sme prijali správu, že IBM ocenila spoločnosť Deloitte hneď trikrát.

  1. Cenu 2020 Beacon Award for Outstanding Service or Solution Built and Delivered on the IBM Public Cloud (cena za výnimočnú službu alebo riešenie vytvorené a poskytované prostredníctvom služby IBM Cloud za rok 2020) získala spoločnosť Deloitte za riešenie HealthInteractive a jeho implemetáciu v IBM cloude pre ministerstvo zdravotníctva v štáte Montana (USA) s cieľom zabezpečiť lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a zvýšiť jej efektívnosť.
  2. Cena 2020 IBM Security Excellence Award in Cloud Security (cena za excelentné výsledky v oblasti cloudovej bezpečnosti) bola udelená za unikátne výsledky v oblasti cloudovej bezpečnosti, ktoré pomáhajú bezpečne transformovať alebo hľadať nové spôsoby fungovania našich klientov, ako aj celých odvetví.
  3. Čestné uznanie Beacon Award finalist recognition for Outstanding Infrastructure Services Solution (uznanie za výnimočné riešenie v oblasti infraštruktúry) bolo udelené za riešenie systému zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Brazílie. Toto riešenie spája pacientov, dodávateľov zdravotnej starostlivosti a zamestnávateľov na účely optimalizácie nákladov a odstránenia systémových nedostatkov.

Veľmi nás teší, že sme tieto ocenenia od IBM získali a že v budúcnosti budeme spoločne podporovať klientov, ktorí sa vydali na cestu digitálnej transformácie. Budeme riešiť bezpečnostné riziká a spolupracovať na ďalšom využívaní najmodernejších technológií, ako sú umelá inteligencia, riadenie aktív vrátane IoT, blockchainu, kognitívnej analytiky a hybridného cloudu, ktoré čoskoro výrazne zmenia spôsoby nášho fungovania. 

Ďalšie informácie sú dostupné na stránke https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/solutions/deloitte-technology-alliances-ibm.html

Bolo to užitočné?