Služby riadenia rizík

Služby

Služby riadenia rizík

Služby v oblasti riadenia rizík, ktoré ponúkame, poskytujú riešenia a rámcové koncepcie s cieľom pomôcť spoločnostiam navrhnúť, implementovať a zlepšiť ich infraštruktúru vzhľadom na konkrétne riziká (napr. riadenie, stratégia, dodržiavanie predpisov).

Služby v oblasti riadenia strategického a reputačného rizika

 • Správa a riadenie
 • Strategické riziko
 • Riziko značky a reputácie
 • Krízový manažment
 • Udržateľnosť

 

Služby v oblasti riadenia regulačného rizika

 • Regulačná stratégia
 • Dodržiavanie regulačných predpisov
 • Regulačná reakcia

 

Služby v oblasti riadenia finančného rizika

 • Trhové a úverové riziko
 • Riadenie rizika kapitálu, likvidity a treasury rizík
 • Riziko účtovného a finančného výkazníctva

 

Služby v oblasti riadenia prevádzkových rizík

 • Interný audit
 • Nezávislé uistenie
 • Riziko firemnej kultúry
 • Rozšírené riadenie podnikových rizík
 • Prevádzkové riziko a transformácia
 • Riziko technológií a dát

 

Služby v oblasti riadenia rizík kybernetickej bezpečnosti

 • Kybernetická stratégia
 • Bezpečnosť
 • Ostražitosť
 • Odolnosť