Poznatky

Výhľad pre oblasť technológií, médií a telekomunikácií na rok 2022

Aké trendy budú formovať túto oblasť v roku 2022?

V našej minuloročnej prognóze TMT sme označili COVID-19 za významný katalyzátor trendov pozorovaných v oblasti technológií, médií a telekomunikácií (TMT). Dnes, takmer dva roky od začiatku pandémie, sme sa stále nevymanili z jej dopadov. Očakávame však, že rok 2022 ponúkne omnoho viac než samotné uzdravenie z dlhej pandémie.

Je pravda, že COVID-19 akceleroval mnoho trendov, na ktoré upozorňujeme: boom herných konzol podporený lockdownom, zvýšená migrácia zákazníkov
v dôsledku silnej konkurencie video streamovacích služieb, pokles sledovanosti tradičných televíznych staníc, nástup osobných zdravotníckych aplikácií a wellness technológií, ako aj rozmach 5G a ďalších technológií umožňujúcich pokročilejšie formy konektivity pre firmy a domácnosti. Okrem toho sme sa zamerali aj na nové a sľubné príležitosti, ktoré sa objavujú napriek pandémii.
Do tejto druhej kategórie patria technológie ako RISC-V, ktoré prinášajú výhody open source do architektúry čipov, kvantové počítače a im príbuznú kvantovú komunikáciu a kvantové senzory; adresovateľné televízne technológie, ktoré môžu pomôcť rozšíriť dosah televíznych reklám; či nezameniteľné tokeny NFT (non-fungible token), ktoré prinášajú nové možnosti monetizácie do oblasti športu a ďalších médií. Napr. obchodovanie s NFT so športovou tematikou začalo len v marci 2020, objem obchodov však už prekonal hranicu jednej miliardy dolárov!

Niektoré tohtoročné prognózy sú však aj varovné. V technologickom odvetví došlo k ďalšiemu pokroku v miere zastúpenia žien. Na udržanie tohto trendu však bude možno potrebné dvojnásobné úsilie. Mužská populácia bude pravdepodobne aj naďalej čítať menej kníh ako ženy a dievčatá, čo sa pravdepodobne prejaví na ich študijných výsledkoch a sociálnych zručnostiach. Na obzore je aj prísnejšia regulácia pri implementovaní umelej inteligencie
s potenciálnymi obmedzeniami či dokonca zákazmi niektorých spôsobov jej využitia.

Global TMT Predictions 2022

Prečítajte si Výhľad pre oblasť technológií, médií a telekomunikácií na rok 2022 na stránkach Deloitte Insights.

Minulé trendy a výhľady

Bolo to užitočné?