Riešenia

Technologická stratégia a architektúra

Technológie dnes pre väčšinu firiem predstavujú najdôležitejší faktor, ktorý im umožňuje realizovať ich stratégiu a docieliť prevádzkové zlepšenia. Špecialisti spoločnosti Deloitte na oblasť technologickej stratégie a architektúry (TS&A) poskytujú poradenské služby výkonným riaditeľom pre IT a ďalším členom vrcholového manažmentu spoločností pri návrhu a realizácii technologických stratégií, ktoré pomáhajú vytvárať výnimočnú obchodnú hodnotu.

V dnešnom svete rýchlych zmien a technologických inovácií pomáha tím TS&A klientom identifikovať oblasti, ktoré budú mať vplyv na ich podnikanie, aby sa mohli zamerať na praktické riešenia, ktoré reálne podporia ich kľúčové obchodné stratégie. Pomáhame klientom tým, že im poskytujeme najlepšie postupy, myšlienkové vedenie, riešenia, expertov s globálnymi skúsenosťami a nástroje a akcelerátory pre rýchlu realizáciu pridanej hodnoty.

Tím TS&A spoločnosti Deloitte podporuje klientov počas celého životného cyklu riešenia, t. j. od pôvodnej inovatívnej myšlienky, ktorú technológie umožňujú, až po návrh stratégie a architektúry, a spolupracuje s našimi implementačnými tímami na uvedení nových riešení do praxe.

Obchodná stratégia niekedy zahŕňa aj akvizíciu, odpredaj časti firmy alebo fúziu. Naši špecialisti na TS&A poskytujú poradenské služby a podporu pri implementácii tímom, ktoré fúziu pripravujú, a sú zodpovedné za návrh novej IT funkcie, stanovenie synergických cieľov a pripravenosť na tzv. Deň 1.

Naši odborníci na TS&A sa tiež špecializujú na pomoc IT riaditeľom pri transformácii útvaru IT. Skúmajú „podnikanie v oblasti IT“ a pomáhajú zavádzať nové prevádzkové modely, procesy, talentové disciplíny a riešenia tak, aby bol tento útvar výkonnejší a účinnejší. Táto pomoc zahŕňa služby a riešenia súvisiace s inováciou, outsourcingom, architektúrou, cloudom, správou služieb, riadením IT nákladov, mobilnými zariadeniami, správou infraštruktúry, správou a riadením, a správou aplikácií a dát.

Spojte sa s nami

Michal Kopanič

Michal Kopanič

vedúci partner | Consulting

Michal Kopanič je vedúci partner oddelenia Consulting Deloitte na Slovensku a zároveň vedie regionálny poradenský tím pre M&A v regióne strednej Európy. Posledných 20 rokov pôsobil na rôznych vedúcich... Viac