Riešenia

Emisie dlhopisov

Pre stredné a väčšie spoločnosti, ktoré majú dlhodobo stabilnú finančnú výkonnosť, sa ponúka diverzifikácia financovania mimo bankovej sféry, a to prostredníctvom emisie dlhopisov pre inštitucionálnych či retailových investorov. Pre mnoho firiem tiež emisia dlhopisov slúži ako medzikrok pred potenciálnou prvotnou verejnou ponukou akcií (IPO). Máme skúsenosti s prípravou primárnych emisií dlhopisov na regionálnom európskom kapitálovom trhu vrátane súčasnej EÚ Taxonómie (ESG rating či Green Bonds).

Spojte sa s nami

Jan Brabec

Jan Brabec

partner | transakčné oddelenie

Jan je partner na oddelení finančného poradenstva Deloitte Česká republika, kde zodpovedá za oblasť podnikových financií. Vo finančnom sektore pôsobí už viac ako 25 rokov. Má rozsiahle skúsenosti v ob... Viac