Riešenia

Služby pri kúpe a predaji spoločnosti

Náš tím transakčného poradenstva pomáha klientom riešiť dôležité podnikateľské otázky, ku ktorým patrí strategické rozhodovanie týkajúce sa realizácie fúzií a akvizícií, predajov a reorganizácií spoločností. Súčasťou tohto procesu je ocenenie spoločnosti, nastavenie daňovej a právnej štruktúry a hĺbková previerka (due diligence). V rámci transakcií klientom poskytujeme komplexné finančné, právne a daňové poradenské služby. Medzi našich zákazníkov patria nadnárodné i lokálne spoločnosti, rodinné spoločnosti a ich majitelia, privátni investori, fondy súkromného kapitálu, konkurzní správcovia, finančné inštitúcie a štátna správa.

Naše služby:

S klientmi zdieľame rozsiahle skúsenosti získané v domácom i medzinárodnom prostredí, množstvo špecializovaných zručností a hlboké znalosti všetkých sektorov ekonomiky. Kancelária spoločnosti Deloitte v Bratislave disponuje skúseným tímom finančných, daňových a právnych odborníkov na transakčné poradenstvo, ktorí majú rozsiahle know-how a znalosti  v oblasti fúzií, akvizícií, predajov a podnikových financií v Slovenskej republike aj v zahraničí. Úzko spolupracujeme s kanceláriami spoločnosti Deloitte vo viac ako 150 krajinách sveta. Individuálne služby v kombinácii so širokou pôsobnosťou na trhu a možnosťou využitia know-how členských firiem Deloitte Touche Tohmatsu nám umožňujú reagovať na náročné a rôznorodé potreby našich obchodných partnerov.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner | Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac

Ľubica Dumitrescu

Ľubica Dumitrescu

vedúca partnerka | daňové a právne poradenstvo

Ľubica Dumitrescu je vedúca partnerka oddelenia daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti daňového poradenstva a špecializuje sa na domáce a medzinárodné... Viac

Martin Chlebec

Martin Chlebec

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Chlebec je riaditeľ na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. V oblasti daňového a účtovného poradenstva pracuje od roku 2009. Členom tímu Deloitte je od roku 2011. Špe... Viac

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac