Riešenia

Daňové poradenstvo

Daňovými aspektami transakcie Vás prevedie tím špecializovaný na podnikové reorganizácie, fúzie a akvizície zložený z odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti akvizícií, predajov a reštrukturalizácií. Naši odborníci majú skúsenosti s prácou pre najvýznamnejších slovenských a medzinárodných klientov vrátane strategických investorov alebo fondov súkromného kapitálu.

V rámci hĺbkových previerok (due diligence) sa zameriavame na daňové riziká a ich možné dopady na hodnotu spoločnosti.

V rámci daňového štruktúrovania pripravujeme správy pre široké spektrum užívateľov, najmä pre investorov, financujúce banky alebo právnych poradcov implementujúcich akvizičnú štruktúru. V závislosti od typu a daňovej rezidencie investora, navrhujeme pre klientov daňovo efektívnu štruktúru najmä s ohľadom na efektívnu dlhovú službu a poskytnutie dostatočného zabezpečenia bankám, uznateľnosť úrokov z akvizičného financovania alebo optimalizáciu zrážkových daní. Nami navrhnuté štruktúry tiež počítajú s možným daňovo efektívnym odpredajom neproduktívnych aktív alebo pridružených častí podniku, čerpaním dodatočného financovania a čiastočnej repatriácii ziskov k investorom, s vykonaním tzv. IPO alebo priamym predajom cieľovej spoločnosti alebo holdingovej štruktúry akcionármi, spoločníkmi alebo investormi. Poskytujeme tiež naše rady a zdieľame s klientmi skúsenosti v oblasti vytvárania spoločných podnikov (tzv. joint ventures) z hľadiska ich fungovania i budúceho vysporiadania medzi spoluinvestormi.

V rámci našich služieb ponúkame:

  • Daňová previerka (due diligence) a asistencia pri náprave odhalených nedostatkov;
  • Daňové štruktúrovanie akvizície, predaja, refinancovania, vytvorenie joint venture, IPO a rôznych reštrukturalizácií;
  • Pomoc pri implementácii akvizičnej štruktúry vrátane koordinácie celého procesu;
  • Analýza daňovej efektivity a návrh prípadných opatrení na jej dosiahnutie.

Spojte sa s nami

Ľubica Dumitrescu

Ľubica Dumitrescu

vedúca partnerka | daňové a právne poradenstvo

Ľubica Dumitrescu je vedúca partnerka oddelenia daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti daňového poradenstva a špecializuje sa na domáce a medzinárodné... Viac

Martin Chlebec

Martin Chlebec

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Chlebec je riaditeľ na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte, kde sa špecializuje najmä na poskytovanie služieb a poradenstva v oblasti dane z príjmov právnických osôb, medzinárodn... Viac