Riešenia

Riadenie akvizičných a predajných procesov

Chystáte sa rozšíriť Vaše podnikanie prostredníctvom akvizície alebo máte záujem svoju spoločnosť čo najlepšie predať? Deloitte disponuje skúseným tímom odborníkov, ktorý má rozsiahle skúsenosti z mnohých transakcií v Slovenskej republike i zahraničí. Vďaka našim znalostiam a kontaktom Vám pomôžeme zvýšiť šance na uzavretie zamýšľaného obchodu pri minimalizácii rizík a za čo najlepších cenových podmienok. Úzko spolupracujeme s ďalšími kanceláriami Deloitte po celom svete a opierame sa o bohatú expertízu z jednotlivých odvetví podnikania. Možno plánujete získať dodatočné kapitálové zdroje alebo externého investora pre spoločnosť alebo jej reštrukturalizáciu. V takom prípade Vám tím Deloitte poskytne nezávislý pohľad na podnikanie a sprostredkuje komunikáciu s bankami a rôznymi typmi "equity" investorov.

Pri akvizíciách pomáhame klientom v celom priebehu investičného rozhodovania - od tvorby investičnej stratégie, vyhľadávania investičných príležitostí v danom sektore a regióne, navrhnutia štruktúry transakcie, vyjednávania s vlastníkmi cieľových spoločností až po finálne uzavretie a vysporiadanie transakcie. V prípade potreby získania externého financovania využívame rozsiahlu sieť kontaktov s bankami a rôznymi typmi investorov od fyzických osôb po fondy súkromného kapitálu (private equity).

V rámci predajného procesu naše služby zahŕňajú vytvorenie predajnej stratégie, identifikáciu a oslovenie potenciálnych kupujúcich s využitím našich globálnych kontaktov, vypracovanie informačných materiálov o spoločnosti, vyhodnotenie jednotlivých ponúk záujemcov až po finálne vyjednávanie a vysporiadanie transakcie.

Poskytujeme tiež odborné poradenstvo spoločnostiam, veriteľom, insolvenčným správcom a investorom v prípadoch podnikov s finančnými problémami.

V rámci našich služieb ponúkame:

  • Poradenstvo pri kúpe podnikov – akvizíciách
  • Asistencia pri zaistení financovania
  • Poradenstvo pri predajoch podnikov

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner | Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac

Ľubica Dumitrescu

Ľubica Dumitrescu

vedúca partnerka | daňové a právne poradenstvo

Ľubica Dumitrescu je vedúca partnerka oddelenia daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti daňového poradenstva a špecializuje sa na domáce a medzinárodné... Viac

Martin Chlebec

Martin Chlebec

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Chlebec je riaditeľ na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. V oblasti daňového a účtovného poradenstva pracuje od roku 2009. Členom tímu Deloitte je od roku 2011. Špe... Viac

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac