Riešenia

Príprava spoločnosti na predaj

Uvažujete o predaji spoločnosti a chcete zaistiť, aby bola atraktívna pre investorov a získali ste čo najlepšiu cenu?

Náš tím špecialistov sa zameriava na prípravu spoločností na predaj a je schopný v krátkom časovom horizonte stanoviť návrh opatrení na zvýšenie výkonnosti spoločnosti a jej hodnoty pre pravdepodobný okruh záujemcov. Tieto opatrenia následne pomáhame aj aplikovať.

Možnosti zvýšenia výkonnosti danej spoločnosti sú do značnej miery dané špecifikami odvetvia, aktuálnou ekonomickou situáciou spoločnosti, firemnou kultúrou a horizontom, v ktorom sú požadované pozitívne efekty optimalizačných opatrení. Naše služby v tejto oblasti preto zaisťujeme odborníkmi s dlhoročnou skúsenosťou v daných odvetviach a skúsenosťami s riadením zmien. Sme pripravení zaistiť všetky fázy projektu zvýšenia výkonnosti (resp. optimalizačného projektu) – od stanovenia vízie a cieľov, cez analýzu súčasného stavu, návrh optimalizačných opatrení, definície implementačného plánu, až po podporu vykonania vhodných opatrení.

V rámci našich služieb ponúkame:

  • Zvyšovanie výkonnosti
  • Znižovanie nákladov
  • Optimalizácia pracovného kapitálu
  • Zefektívnenie systému riadenia a organizácie
  • Zlepšenie manažérskeho reportingu
  • Asistencia pri príprave finančného plánu

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner | Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac

Ľubica Dumitrescu

Ľubica Dumitrescu

vedúca partnerka | daňové a právne poradenstvo

Ľubica Dumitrescu je vedúca partnerka oddelenia daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti daňového poradenstva a špecializuje sa na domáce a medzinárodné... Viac

Martin Chlebec

Martin Chlebec

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Chlebec je riaditeľ na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. V oblasti daňového a účtovného poradenstva pracuje od roku 2009. Členom tímu Deloitte je od roku 2011. Špe... Viac

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac