Riešenia

Finančná previerka (due diligence)

Pred každým strategickým rozhodnutím, akým je predaj alebo nákup spoločnosti, je zvykom posúdiť súvisiace riziká. Väčšine investorov pri tomto posúdení pomáha dôkladná hĺbková previerka (due diligence), ktorá transakcii predchádza a ktorej hlavným cieľom je potvrdenie investičných predpokladov, identifikácia a vyhodnotenie rizík, ktoré by s transakciou mohli byť spojené. Deloitte patrí medzi popredných poskytovateľov týchto služieb na svete, a to prostredníctvom rozsiahlej siete vlastných špecialistov, ktorí sa zaoberajú výhradne due diligence službami a následným transakčným a post-transakčným poradenstvom.

Výstupom due diligence vykonávanej našimi špecialistami je typicky správa adresovaná kupujúcim či predávajúcim, ktorá praktickým a pre užívateľa vhodným spôsobom sumarizuje hlavné zistenia, implikácie a odporúčania týkajúce sa kľúčových aspektov uvažovanej transakcie. Správu je následne možné poskytnúť aj ďalej subjektom, ktoré sa budú podieľať na jej financovaní, prípadne budú spoluinvestormi pri danej transakcii.

Našich klientov podporujeme aj počas vyjednávania transakčnej dokumentácie, kedy úzko spolupracujeme s našimi právnymi špecialistami alebo právnymi poradcami klienta s cieľom zabezpečiť, aby dohodnuté finančné aspekty, vrátane mechanizmu výpočtu kúpnej ceny, boli náležite zohľadnené v transakčnej dokumentácii.

Naše skúsenosti zahŕňajú projekty tak pre lokálne spoločnosti, ako aj pre nadnárodné firmy a fondy súkromného kapitálu (private equity).

V rámci našich služieb ponúkame:

  • Finančná previerka pre kupujúcich (acquisition due diligence);
  • Finančná previerka pre predávajúcich (vendor due diligence);
  • Asistencia pri predaji (Vendor Assistance);
  • Poradenstvo týkajúce sa štruktúrovania a prípadných úprav kúpnej ceny vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (Sale and Purchase Agreement advisory).

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner | Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac

Martin Chlebec

Martin Chlebec

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Chlebec je riaditeľ na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. V oblasti daňového a účtovného poradenstva pracuje od roku 2009. Členom tímu Deloitte je od roku 2011. Špe... Viac

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac