Riešenia

Právne poradenstvo

Náš akvizičný tím tvoria právni experti s dlhodobými skúsenosťami s významnými a komplexnými akvizíciami a nad rámec právnej oblasti aj s vysokou mierou orientácie v ďalších aspektoch akvizičných transakcií, najmä finančných, daňových a účtovných. Naša kancelária sa tiež pravidelne podieľa na cezhraničných transakciách v úzkej spolupráci s advokátskymi kanceláriami siete Deloitte v celej Európskej únii a mnohých ďalších krajinách.

Klientov podporujeme a radíme im už od počiatočného štádia transakcie, teda od návrhu základného konceptu akvizície, strategického plánovania, cez právny audit, až po vyjednanie a spísanie zmluvnej dokumentácie a post-akvizičné kroky.

Naše služby:

  • Vykonanie analýzy právnych aspektov plánovanej transakcie vrátane návrhu vhodných riešení a variantov realizácie s vysvetlením výhod a nevýhod každého riešenia.
  • Príprava detailného plánu transakcie a vykonanie všetkých právnych krokov procesov fúzie, rozdelenia, inej premeny spoločnosti, výkupu podielu minoritných akcionárov, či akejkoľvek formy akvizície (predaj kapitálovej účasti, podniku alebo jeho časti, predaj majetku a pod.).
  • Právne poradenstvo ohľadom stratégie transakcie a kompletné riadenie projektu.
  • Plánovanie a vykonanie právnych hĺbkových previerok (due diligence).
  • Právna podpora pri kúpe či predaji kapitálových účastí či aktív vrátane prípravy všetkých zmlúv a ďalších právnych dokumentov, rokovaní s protistranou, uzavretí a vysporiadania transakcie a nadväzujúcich operácií.
  • Právne poradenstvo pre prijatie účastníckych cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, IPO alebo vyradenie cenných papierov z obchodovania.
  • Získanie licencií alebo povolení príslušných orgánov verejnej moci potrebných na akvizíciu alebo reštrukturalizáciu.

Spojte sa s nami

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac