Riešenia

Transakčná dokumentácia

Radíme našim klientom s účtovnými, daňovými a právnymi aspektmi, ktoré musia byť zohľadnené v predajných či kúpnych zmluvách (tzv. Sale and purchase agreements).

V prípade, že má klient vlastných právnych poradcov, tak náš tím finančných a daňových špecialistov s týmito poradcami úzko spolupracuje za účelom zohľadnenia rizík identifikovaných počas hĺbkovej previerky (due diligence) v rámci transakčnej dokumentácie.

V rámci našich služieb ponúkame:

  • Návrh štruktúry či revízia navrhnutého mechanizmu výpočtu kúpnej ceny pomocou metódy „Locked Box“ či „Closing accounts“;
  • Definícia účtovných politík na účely zostavenia finančných výkazov slúžiacich navýpočet kúpnej ceny;
  • Záruky a vyhlásenia (tzv. Representations & Warranties).

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner | Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac

Ľubica Dumitrescu

Ľubica Dumitrescu

vedúca partnerka | daňové a právne poradenstvo

Ľubica Dumitrescu je vedúca partnerka oddelenia daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti daňového poradenstva a špecializuje sa na domáce a medzinárodné... Viac

Martin Chlebec

Martin Chlebec

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Chlebec je riaditeľ na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. V oblasti daňového a účtovného poradenstva pracuje od roku 2009. Členom tímu Deloitte je od roku 2011. Špe... Viac

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac