Riešenia

HR due diligence

V rámci procesu hĺbkovej previerky (due dligence) pokrývame aj analýzu spoločnosti z pohľadu ľudských zdrojov (HR).

HR due diligence zahŕňa:

  • Prehľad o organizačných otázkach a otázkach súvisiacich so zamestnaním ako aj o zásadných personálnych programoch a politikách
  • Pohľad na organizačnú štruktúru (kľúčové organizačné princípy, úrovne riadenia a zamestnancov, nastavenie fungovania so zástupcami odborov a vládnymi agentúrami)
  • Identifikáciu kľúčových zamestnancov (zmluvy s členmi vyššieho vedenia, finančné a nefinančné stimuly pre kľúčových zamestnancov)
  • Zamestnanecké segmenty (história a projekcia pracovnej sily, veková štruktúra zamestnancov, funkčné obdobie a fluktuácia zamestnancov, absencie, typy zmlúv)
  • Analýza personálnych nákladov (zásady odmeňovania zamestnancov, analýzy osobných nákladov, bonusové schémy)
  • Analýza zamestnaneckých benefitov (napr. príspevky na poistenie, dôchodkové výhody, služobné autá, stravné lístky, dovolenka)
  • HR prevádzkový model
  • Záležitosti ohľadom odborových zväzov (kolektívne vyjednávanie / kolektívna zmluva)
  • Analýza súdnych sporov so zamestnancami

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac