Riešenia

Poradenstvo spoločnostiam v kríze, pri reštrukturalizácii a likvidácii

V prípade, že nie je možné s veriteľmi docieliť mimosúdne riešenie alebo sa spoločnosť už nachádza v situácii hroziaceho úpadku, stále existuje priestor na zachovanie prevádzky a hodnoty formou včasnej a riadenej reštrukturalizácie v rámci reštrukturalizačného konania. Naše skúsenosti s reorganizáciami umožňujú realizáciu komplexných riešení a uchovanie maximálnej hodnoty pre majiteľov a veriteľov. Služby v tejto oblasti sme poskytovali pre manažment, vlastníkov, veriteľov a taktiež reštrukturalizačným správcom. V prípade rozhodnutia o likvidácii spoločnosti asistujeme za účelom dosiahnutia maximalizácie likvidačnej hodnoty a minimalizácii negatívnych dopadov.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner | Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac

Jan Brabec

Jan Brabec

partner | transakčné oddelenie

Jan je partner na oddelení finančného poradenstva Deloitte Česká republika, kde zodpovedá za oblasť podnikových financií. Vo finančnom sektore pôsobí už viac ako 25 rokov. Má rozsiahle skúsenosti v ob... Viac

Petr Skotnica

Petr Skotnica

Assistant Director

Petr nastoupil do Deloitte v Praze v roce 2021 a je zodpovědný za poradenství v oblasti korporátního bankovnictví, dluhového financování a kapitálových trhů.  V bankovním sektoru Petr působí přes 27 l... Viac