Riešenia

Predaje a nákupy spoločností vo finančnej tiesni

Situácií, keď sú majitelia spoločnosti v nepriaznivej situácii nútení predať svoju spoločnosť, prípadne jej časť, pribúda. Zároveň môže byť pre niekoho iného investícia do problémových aktív príležitosťou ako rozšíriť portfólio, a to často za veľmi zaujímavých podmienok. Máme skúsenosti ako s nákupom, tak aj predajom spoločností v rámci reštrukturalizácie, vrátane zaistenia potrebného financovania či následnej integrácie.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac