Daňové poradenstvo | Deloitte Slovensko

Riešenia

Daňové poradenstvo

Prakticky každá obchodná transakcia má daňové dôsledky a v stále náročnejšom globálnom prostredí je riadenie daňových povinností a rizík čoraz zložitejšie. Harmonizáciou slovenskej daňovej legislatívy s právnymi predpismi EÚ implementuje Slovenská republika opatrenia proti daňovým únikom. Zároveň sa však Slovensko usiluje o zachovanie konkurencieschopnosti, a preto v tejto oblasti dochádza k neustálym zmenám. Spoločnosti, ktoré sa nechcú nechať vývojom daňovej legislatívy zaskočiť, čoraz viac využívajú odborné poradenstvo, ktoré im poskytne komplexné riešenia a pomôže predísť daňovým rizikám.

Naši špecialisti s výnimočnými technickými znalosťami a mnohými praktickými skúsenosťami vás budú nielen pravidelne informovať o všetkých novinkách, ale pomôžu vám tiež správne rozpoznať ich význam a začleniť vhodnú daňovú stratégiu do vášho podnikateľského plánu.

Kedykoľvek je to potrebné, zapájame do projektov našich právnikov, účtovníkov, znalcov alebo konzultantov s relevantnou špecializáciou (IT, HR a pod).

Naše komplexné daňové služby umožňujú klientom sústrediť sa na vlastné podnikanie, zefektívniť svoje prevádzkové činnosti a znižovať daňové riziká. Veľkou výhodou sú individuálne riešenia šité na mieru tak, aby spĺňali konkrétne požiadavky a potreby.

Pomôžeme vám s riešením (nielen) týchto otázok:

  • Nie ste si istí, či môžete náklady vašej spoločnosti posúdiť ako daňové?
  • Viete, že zapojenie spoločnosti do duálneho vzdelávania a aktivít výskumu a vývoja môže znížiť vašu daňovú povinnosť?
  • Poskytujete zamestnancom aj nepeňažné benefity a viete ako ich daňovo posúdiť?
  • Spĺňajú opravné položky k pohľadávkam a odpisy pohľadávok podmienky pre daňovú uznateľnosť?
  • Eviduje vaša spoločnosť náklady s podmienkou zaplatenia?
  • Ak vediete účtovníctvo podľa IFRS, zohľadňujete správne rozdiely medzi IFRS a štatutárnym účtovníctvom na daňové účely?
  • Sú vaše výnosy a náklady zohľadnené v správnom zdaňovacom období?

Spojte sa s nami

Martin Chlebec

Martin Chlebec

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Chlebec je riaditeľ na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. V oblasti daňového a účtovného poradenstva pracuje od roku 2009. Členom tímu Deloitte je od roku 2011. Špe... Viac

Matúš Falis

Matúš Falis

senior manažér | daňové poradenstvo

Matúš Falis je senior manažér na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte Slovensko, kde sa špecializuje najmä na poskytovanie poradenstva v oblasti dane z príjmov právnických osôb vrátane h... Viac