Daňové priznania | Deloitte Slovensko

Riešenia

Daňové priznania

Spoločnosť Deloitte pristúpila k administratívne náročnej príprave daňového priznania inovatívne – pomocou tímu skúsených odborníkov a jedinečného softvéru Tax Navigator sme premenili túto každoročnú povinnosť na bezproblémovú záležitosť.

Tax Navigator je náš softvér vyvinutý na základe požiadaviek klientov. Umožňuje efektívnu a flexibilnú prípravu daňových priznaní a okrem zjednodušenej komunikácie obsahuje systém automatickej kontroly poskytnutých dát, čím sa eliminuje riziko chýb. Klient má neustály prehľad o stave projektov či poskytnutých dátach a v prípade potreby sa k podkladom môže kedykoľvek vrátiť.

Pomôžeme vám s riešením (nielen) týchto otázok:

  • Používate správne tlačivo daňového priznania?
  • Viete koľko príloh má mať daňové priznanie?
  • Viete ako správne vykázať a umorovať daňové straty?
  • Viete si v daňovom priznaní započítať daň alebo vyňať príjmy zdanené v zahraničí?
  • Viete ako poukázať 2 % zaplatenej dane?

Spojte sa s nami

Martin Chlebec

Martin Chlebec

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Chlebec je riaditeľ na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte, kde sa špecializuje najmä na poskytovanie služieb a poradenstva v oblasti dane z príjmov právnických osôb, medzinárodn... Viac

Matej Ivaň

Matej Ivaň

manažér | daňové poradenstvo

Manažér na oddelení daňového poradenstva, kde sa špecializuje najmä na zdaňovanie príjmov právnických osôb, odpočet nákladov na výskum a vývoj a investičnú pomoc.... Viac

Matúš Falis

Matúš Falis

senior manažér | daňové poradenstvo

Matúš Falis je senior manažér na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte Slovensko, kde sa špecializuje najmä na poskytovanie poradenstva v oblasti dane z príjmov právnických osôb vrátane h... Viac