Deloitte Akademiyası

Yüksək rəqabətli müasir dövrdə böyük nailiyyətlərin əldə edilməsi yalnız bilik və təcrübənin mütəmadi yenilənməsi, genişlənməsi ilə mümkündür. Bu məqsədlə Deloitte Akademiyası müxtəlif sahələrdə çalışan mütəxəssis və rəhbər şəxslərə qabaqcıl üsullarla tərtib edilmiş təlim imkanları təklif edir.