Audit və Əminlik

Biz səhmdarlara və kapital bazarlarında xidmətlərin göstərilməsinə, müstəqil audit prosesinin etibarlı şəkildə qurulmasına səy göstəririk. Maliyyə hesabatları mürəkkəbləşdikcə, etibarlı audit prosesi üçün səhmdarın inamının qazanılması və kapital bazarlarında aktivliyin saxlanması zəruridir.