Business Assurance

Business assurance poskytuje zajištění třetím stranám (společnostem, investorům, regulačním orgánům) týkající se finančních i nefinančních údajů, souladu s legislativou, rizik v oblasti procesů a externího výkaznictví.