Služby

Finanční kriminalita

Prevence a včasná identifikace rizik spojených s podvody je nedílnou součástí naší Risk Advisory praxe, z toho důvodu vám naši experti z této oblasti budou rádi k dispozici. Chápeme, že může být velmi obtížné a náročné plnit očekávání regulátorů, a proto jsme pro naše klienty připravili následující portfolio služeb od AML (opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti), KYC (poznej svého zákazníka) až po CFT (opatření proti financování terorismu).

Prevence podvodů, praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)

Pomůžeme vám snížit rizika spojená s podvody, praním špinavých peněz a financováním terorismu a zlepšit schopnost plnit regulační očekávání. Zaměřujeme se na oblasti, jako jsou prevence podvodů (úvěrových, platebních, podvodů s falzifikáty apod.), princip „Poznej svého klienta“ (Know Your Customer, KYC), kontrola klienta (Customer Due Diligence) a monitoring transakcí. Mezi naše služby patří například:

  • zmapování existujících dokumentů a procesů a identifikace prostoru pro zlepšení,
  • pomoci při implementaci on-line onboardingu, 
  • navržení postupů pro prevenci a identifikaci podezřelých operací, 
  • automatizace manuálně prováděných aktivit, snížení množství falešných alertů,
  • efektivní monitoring velkého množství veřejně dostupných dat z internetu (OSINT) a generování alertů,
  • revize hlavních rizikových faktorů používaných v rámci rizikově orientovaného přístupu (Risk Based Approach),
  • implementace křížových a logických kontrol KYC dat klientů s cílem identifikovat možné nedostatky v datech, pomoc při jejich odstraňování (remediace).

Kontaktujte nás

Martin Kubačka

Martin Kubačka

Ředitel

Martin je vedoucím úseku pro provozní rizika v rámci oddělení Řízení rizik naší pražské kanceláře a působí v oblasti ochrany dat, regulatorní compliance, GRC, rozšířeného řízení podnikových rizik a ud... více