Služby

Poradenské služby v oblasti udržitelnosti

Poradenské služby v oblasti udržitelného rozvoje - Naším cílem je pomáhat klientům řešit otázku trvalé udržitelnosti prostřednictvím analýz, nastavení strategického směřování či pomocí nefinančního výkaznictví. Naši odborníci spolupracují napříč firmami i obory a propojují tak služby orientované na řízení rizik s auditními, daňovými či finančními poradenskými službami. Podporujeme naše klienty v přechodu na udržitelné podnikání, které jim zajistí dlouhodobý růst obratu i zisku.

Náš přístup

Přístup Deloitte vychází z tradičních hloubkových analytických metod i z našich vlastních analytických nástrojů a soustřeďuje se na uplatnění inovativních podnikatelských modelů v rámci níže uvedených hlavních oblastí služeb. Tyto primárně vycházejí z:

• detailní znalosti jednotlivých odvětví a sektorů

• podrobných technických znalostí 

• širokého spektra metod a kompetencí prověřených časem

• investování do řady iniciativ zaměřených na stanovování standardů a výkaznictví s cílem zvýšení transparentnosti

Abychom mohli naším klientům poskytnout nejvyšší kvalitu služeb v oblasti udržitelnosti, vyvinuli jsme vlastní metodiku, která nám umožňuje měřit dopad firem a úzce spolupracujeme s Mezinárodní radou pro integrované výkaznictví (International Integrated Reporting Council - IIRC).

Služby v oblasti udržitelnosti

Našim klientům poskytujeme následující služby:

Kromě těchto služeb pomáháme našim zákazníkům i v následujích oborech:

Kontakt

Kateřina Čermáková

Kateřina Čermáková

Manažerka

Kateřina je manažerkou pro udržitelnost v oddělení Risk Advisory Deloitte Česká republika a Slovensko. Jejím hlavním úkolem je vedení a rozvoj strategických projektů v ESG. Odborně se soustředí na udr... více