Přehledy

Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS

IFRS do kapsy 2015 v českém jazyce