ცხოვრება დელოიტში

ადამიანები და კულტურა არის ის, რაც ქმნის არაჩვეულებრივ სამუშაო გარემოს დელოიტში. თითოეული ადამიანი აქ ამაყობს და აფასებს როგორც თავის ასევე სხვის მიღწევებს. კულტურა ნიშნავს ჩართულობას, თანამშრომლობას, გამორჩეულობას და შესაძლებლობებს.