სახელმწიფო დაწესებულებები და მომსახურებები

დელოიტის სახელმწიფო დაწესებულებებისა და მომსახურებების სექტორის გუნდი მოწოდებულია გააუმჯობესოს სახელმწიფო საქმიანობის შედეგები ადამიანურ რესურსებზე ფოკუსირებით. ჩვენ განვიხილავთ კომპლექსურ საკითხებს, რომელთა წინაშეც დგას საჯარო სექტორი და შევიმუშავებთ შესაბამის გადაწყვეტილებებს კლიენტებისთვის.