დელოიტის საქართველოს ოფისი

შპს დელოიტი და ტუში არის დელოიტ დსთ ჰოლდინგ ლიმიტედის წევრი კომპანია. დელოიტ დსთ ჰოლდინგ ლიმიტედი კი დელოიტ ტუშ ტომაცუ ლიმიტედის წევრი კომპანიაა. დელოიტმა საქართველოს ბაზარზე პროექტების განხორციელება 1995 წელს დაიწყო, ოფიციალური ოფისი კი 2001 წელს დააფუძნა.