უსაფრთხოება

პერსპექტივები

დელოიტის სოციალური მედია

დაგვიკავშირდით LinkedIn-ის, Facebook-ის, Twitter-ის, YouTube-ის დახმარებით!

სიახლეები

IASB issues amendments to IAS 1 under the Disclosure Initiative

14 January 2015 - The following narrow-scope amendments have been made to IAS 1 Presentation of Financial Statements. 

სტატია

ინოვაციების ათი სახეობა

მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ინოვაციების დანერგვის ორგანიზებული და თანმიმდევრული მეთოდი არ არსებობს, მცდარია.