სტატია

დელოიტ აკადემიის ტრენინგები

შემოდგომის სესია

დელოიტი მოხარულია მოგიწვიოთ დელოიტ აკადემიის შემოდგომის სესიის ონლაინ ტრენინგებზე.

ჩათვლის ნაწილში დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ-ის) კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი მოქმედ და 2021 წლის 1 იანვრამდე არსებულ რედაქციას შორის 

ტრენინგის თარიღი: 25 ნოემბერი, 2021 წ. 14:00–17:00

ტრენინგის ღირებულება: 120 ლარი, დღგ-ის გარეშე; *-20% - ერთი კომპანიიდან 2 ან მეტი თანამშრომლის რეგისტრაციისას

სამუშაო ენა: ქართული

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?