სტატია

საგანგებო მდგომარეობა საქართველოში

რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს ტერიტორიაზე გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის შესახებ  

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, რომელიც იმოქმედებს 2020 წლის 21 მარტიდან 2020 წლის 21 აპრილამდე.

პრეზიდენტის დეკრეტი No.1 განსაზღვრავს საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს. 2020 წლის 23 მარტს კი საქართველოს მთავრობამ გამოსცა დადგენილება No.181, რომელიც დეტალურ შეზღუდვებს ადგენს. ბოლო პერიოდში ეს დადგენილება განახლდა.

საინფორმაციო ბიულეტენის საშუალებით გაეცნობით ინფორმაციას იმ კონკრეტული შეზღუდვების შესახებ, რაც მოქმედებს ქვეყანაში 2020 წლის 3 აპრილის მდგომარეობით.

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი

საინფორმაციო ბიულეტენის საშუალებით გაეცნობით ინფორმაციას იმ კონკრეტული შეზღუდვების შესახებ, რაც ამ დროისათვის მოქმედებს ქვეყანაში.

ბიულეტენი მოიცავს მხოლოდ ზოგად ინფორმაციას ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის შესახებ, რომელიც ეფექტურია ინფორმაციის დაწერის დროისთვის. იგი მიზნად არ ისახავს იურიდიული ან რაიმე სხვა სახის პროფესიული მომსახურების მიწოდებას.

რაიმე გადაწყვეტილების მიღებამდე ან ქმედების განხორციელებამდე, რომელიც გავლენას იქონიებს თქვენს ფინანსებსა და ბიზნესზე, უმჯობესია კონსულტაცია გაიაროთ კვალიფიციურ კონსულტანტთან. “დელოიტი”-ს ქსელის არცერთი წევრი კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი პირის რაიმე სახის დანაკარგზე, რომელიც ეყრდნობა ამ შეტყობინებას.

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?