ჯანმრთელობის დაცვა

ჯანდაცვის სფერო ვითარდება სამრეწველო დარგის მნიშვნელოვანი ცვლილებების შედეგად. კომპანიები უნდა მოერგონ ახალ რეალობას, რომ შეინარჩუნონ ზრდა დღევანდელ გარემოში. დელოიტის წევრი კომპანიების გლობალური ქსელი ეხმარება კლიენტებს რეალურ და შესაძლო რისკებზე რეაგირებაში.