ინდუსტრიული მრეწველობა

ჩვენი მიდგომა საქმისადმი, რომელსაც კლიენტებს ვთავაზობთ არის დაფუძნებული პანორამული აზროვნების (360° thinking) ფენომენზე. დელოიტ დსთ-ს ინდუსტრიული მრეწველობის ჯგუფს გამოარჩევს სპეციფიკური ინდუსტრიისა და ადგილობრივი და საერთაშორისო ბაზრების ღრმა ცოდნა და კლიენტებზე ორიენტირებული მიდგომა