მარეგულირებელ ნორმებთან შესაბამისობის რისკები

ორგანიზაციები უნდა აკმაყოფილებდნენ მარეგულირებელი ნორმების მოთხოვნებს და ამასთანავე, იყვნენ მოქნილი იმისათვის, რომ ადაპტაცია მოახდინონ სწრაფად ცვალებად გარემოში. არის თუ არა თქვენი მარეგულირებელ ნორმებთან შესაბამისობის სტრატეგია შემუშავებული თქვენი ღირებულებებისა და საქმიანობის შესაბამისად?