ფინანსური რისკები

სწრაფად ცვალებადი გლობალური გარემო მოითხოვს, რომ ორგანიზაციებს გააჩნდეთ როგორც ფინანსური სტაბილურობა, ასევე ლიკვიდურობა. სწორი შედეგები დამოკიდებულია ფინანსური ფუნქციების პროცესების, მოდელებისა და მართვის უწყვეტ რგოლზე. მართავთ ფინანსურ რისკებს სამუშაო ეფექტურობის გაზრდის მიზნით?