real time reporting

Hírek

Visszaszámlálás: 2020. júliustól számos új adózói kör válik érintetté az online számla-adatszolgáltatásban

Az online számla-adatszolgáltatás 2018. július 1-jei bevezetése óta az adózók egy része számára már napi rutinnak számít a jelentési kötelezettség teljesítése, ahogy az ezzel járó adminisztratív terhek, illetve fejlesztések is. 2020. július 1-jével teljesen új korszak kezdődik: szinte valamennyi belföldi adózónak meg kell majd birkóznia az adatszolgáltatási kötelezettséggel.

Alanyi adómentes tevékenység

Az alanyi adómentesség alá tartozó adózók esetében eddig is hatályban volt a számlakiállítási kötelezettség, az áfamentesség miatt azonban ezek a számlák nem estek jelentési kötelezettség alá. Az új szabályok értelmében 2020. július 1-jétől nekik is adatot kell szolgáltatniuk minden belföldi teljesítésű, belföldi adóalany részére kiállított számla vonatkozásában. A speciális áfamentes státusz tehát a jövőben már nem jelent „védettséget” az adatszolgáltatás alól.

 

Tárgyi adómentes tevékenység

Fel kell készülniük az adatszolgáltatásra a tárgyi adómentes tevékenységet folytató adózók egy részének is. Az új szabályok értelmében az alábbi áfamentes tevékenységek esetén ugyanis a jövőben már nem lehet általánosan mentesülni a számlakiállítási kötelezettség, egyúttal az adatszolgáltatás alól a tevékenység adómentes jellegére hivatkozással:

  • Ingatlanértékesítés (használt)
  • Fogorvosi, fogtechnikusi tevékenység
  • Magán egyészségügyi szolgáltatás
  • Egyéb oktatás
  • Együttműködő közösség adómentes tevékenysége

Erre tekintettel azok az adózók akik ilyen jellegű tevékenységet folytatnak, 2020.július 1-jétől minden olyan számlát jelenteniük kell majd amit belföldi adóalanyok felé állítottak ki.

Kérdésként merül fel, hogy miként érintik a változások az egyéb áfamentes tevékenységet végzőket, például az ingatlanbérbeadókat. Bár a jogalkotói szándék egyértelműen az, hogy a jövőben minden típusú tranzakció jelentésköteles legyen, a napokban közzétett hivatalos adóhatósági értelmezés szerint a fent nem nevezett áfamentes tevékenységek egyelőre még akkor sem fognak az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozni, ha a tranzakciót számla kiséri és azt belföldi adóalany részére állítják ki.

Különbözet szerinti és fordított adózás

A különbözet szerinti adózás hatálya alá tartozó, például használt cikk kereskedelemmel foglalkozó adózóknak is fel kell készülniük az adatszolgáltatásra. Esetükben is jelentéskötelessé válik minden olyan különbözeti áfát tartalmazó számla, amelyet belföldi adóalany részére állítottak ki. Jelentési kötelezettség vonatkozik majd a belföldi fordított adózás alá eső számlákra is.

 

Mi lesz a kézi számlákkal?

A számlakibocsátási kötelezettségüket kézi számlával teljesítők eddig manuálisan töltötték fel a számlaadatokat a NAV Online Számla felületén keresztül. Kézi számla kiállítására 2020. július 1-jét követően is lehetőség lesz, az értékhatár eltörlése miatt azonban vélhetően teljesen át fog értékelődni a szerepe. Jelentősen megnő ugyanis a jelentésköteles számláknak a köre és a manuális feltöltésre rendelkezésre álló idő 500 ezer áfa tartalmat el nem érő számlák esetén a jelenlegi 5 nap helyett 4 napra rövidül. Ez eddig nem látott adminisztratív terhet jelent azon adózóknál, ahol valamennyi tranzakció kapcsán jelentéskötelessé válik a kiállított számla, ez pedig nemcsak a napi üzletmenetet, de az adminisztrációs és könyvelési költségeket is jelentősen megnövelheti.

Könnyen előfordulhat ennek alapján, hogy az aktuális jogszabályváltozás pragmatikus változást eredményez az elektronikus számlázási rendszerre történő átállást illetően, leginkább a KKV körben még mindig jelentős kézi számlázást alkalmazó adózók esetén.

Mivel nincs már sok idő hátra, érdemes mielőbb elvégezni a szükséges előkészületeket. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a NAV ezúttal is megerősítette, hogy a változások hatályba lépését követő kezdeti hónapokban bírságolásra nem kell számítani. Ettől függetlenül a változások 2020. július 1-jétől hatályba lépnek és az adatszolgáltatást ettől az időponttól minden érintett számla kapcsán a megfelelő minőségben el kell végezni, akár utólagosan is, hiszen a türelmi időszak kizárólag a jelentéstétel valós idejű teljesítésére vonatkozik.
 

Tudjon meg többet az adatszolgáltatással kapcsolatos követelményekről, főbb kihívásokról és a Deloitte megoldásairól, amivel biztosíthatja cége teljes körű megfelelősségét!
 https://www2.deloitte.com/static/campaigns/hu/tax/real-time-reporting/index.html

Hasznosnak találta?