Global employer services - overview

Szolgáltatások

Munkavállalói juttatások adótervezése

A vállalatok növekedésével és globalizálódásával a munkavállalói juttatások kérdésköre egyre bonyolultabbá válik. A vállalatokat érintő egyik leglényegesebb kihívás a sokrétű adójogszabályoknak és munkaügyi szabályozásoknak való megfelelés. A Deloitte jól kidolgozott terveket és programfejlesztési stratégiákat kínál, melyek segítségével a nemzetközi kiküldetések adó- és költséghatékony módon szervezhetők.

Bérezés és juttatások

A cégek arra törekszenek, hogy a javadalmazási és juttatási programjaikat költséghatékony, adóhatékony és jogszabályoknak megfelelő módon alakítsák ki és működtessék - mind a munkáltató, mind pedig a munkavállalók szempontjából. A Deloitte szakértői segítenek a javadalmazási és juttatási programokat a cég általános tehetségkezelési és vállalati stratégiáihoz illetve a piaci igényekhez igazítani. Adózási kérdések széles körét vizsgáljuk a társaság életének különböző szakaszaiban, beleértve a fúziókat és felvásárlásokat, tőkekivonást, létszám-optimalizálást és általános átalakítást. A compliance szolgáltatásokon túl, szakértőink segítséget nyújtanak a globális munkáltatói programok lehetséges átalakítása terén, pl. a kulcsfontosságú munkavállalóknak járó összes juttatás megfelelő meghatározása során; azoknak az ösztönzőknek a meghatározásában, ami a munkavállalókat a cég üzleti és tehetségkezelési programjainak sikeres végrehajtására motiválja; és olyan ötletek feltérképezésében, amelyek hozzájárulhatnak a költséghatékony megtérüléshez.

Technológia

GES szolgáltatásaink során a technológia biztosítja azt a hatékonyságot, ellenőrzést és az üzleti információ hozzáférhetőségét, ami lehetővé teszi, hogy ügyfeleink kiküldött munkavállalói, beszállítói és vezetői magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak. A Deloitte az innovatív kiküldetési szolgáltatási technológia elismerten vezető tervezője, fejlesztője és megvalósítója, így képes a programadminisztráció racionalizálására és a globálisan rendelkezésre álló munkavállalói adatok hatékony felhasználására. Számos globális szervezetnek segítettünk abban, hogy ezt a technológiát nemzetközi kiküldetési programjaikba beépítsék, ezáltal élvezzék a GES szolgáltatások internetes elérhetőségének előnyeit. Webalapú eszközeink segítségével javul az ügyfélkiszolgálás színvonala, felgyorsulnak az ügyletek, valamint ellenőrizhetővé válik a minőség és számonkérés. Az újgenerációs GlobalAdvantage Portal segítségével a felhasználók hozzáférést nyernek eszközeinkhez, amelyeket interaktív, dinamikus funkciókkal formálhatnak saját igényeik szerint. 

Nemzetközi kiküldetésekkel kapcsolatos szolgáltatások

A globális munkáltatóknak a jogi és hírnevet érintő kockázat elkerülése érdekében gondoskodniuk kell róla, hogy mind a szervezet, mind pedig a munkavállalók tisztában legyenek a helyi bejelentési kötelezettségekkel, és eleget is tegyenek azoknak. A sikeres nemzetközi kiküldetési program záloga, hogy a társaság meg tudja teremteni az egyensúlyt a versenyképes javadalmazás és a költségellenőrzés között, és mindig hatékony szabályzatok és eljárások garantálják a szabályozásoknak való megfelelést. A Deloitte ebben az összetett témakörben tud segítséget nyújtani az adójogszabályok több jogrendre kiterjedő alapos ismeretével, speciális adóadminisztrációs és tanácsadási tudásunkkal és szoftvereinkkel. Szakértőink segítenek a globálisan mobilis munkaerőhöz kapcsolódó számos elem összehangolásában a különböző országok jogszabályainak megfelelően mind a munkavállalók egyéni, mind pedig a cég jelentéstételi és bevallási kötelezettségei terén.

GES szolgáltatások

Legyen szó akár egy vállalat első nemzetközi munkavállalói programjának kidolgozásáról, meglévő program működési hatékonyságának felülvizsgálatáról, a jelenlegi szolgáltató munkájának áttekintéséről vagy az adminisztrációnak az aktuális jogszabályok szerinti átalakításáról, a Deloitte GES csapatának szakemberei mindenkor ügyfeleink rendelkezésére állnak. A globális mobilitási programok pénzügyi és kompenzációs elemeinek adminisztrációját ügyfeleinkkel együttműködésben végezzük. Koncepciónk a nemzetközi kiküldetési programcélokat az átfogó HR és vállalati stratégiákhoz igazítja. A szabályzatok tervezéséhez, valamint a benchmarking és adminisztrációs folyamatokhoz biztosított szakértelmünkkel és tapasztalatunkkal értéket teremtünk a munkaadók számára, akik így könnyebben koncentrálhatnak arra, hogy munkavállalóik nemzetközi kiküldetéseiken minél jobb tapasztalatokat gyűjtsenek.

Immigration services

Munkaerő, javadalmazás és a kapcsolódó kockázatok

Minden szervezet sikere az ott dolgozó embereken múlik. Napjaink globális környezete arra készteti a vállalatokat, hogy stratégiai szempontból próbálják kihasználni a földrajzi és kulturális értelemben is sokszínű munkaerő adta lehetőségeket. A Deloitte munkatársai támogatást nyújtanak a multinacionális cégeknek a globális mobilitási, juttatási, tehetségkezelési és teljesítmény-menedzsment programjaik felmérése, fejlesztése és végső soron átalakítása során. A Deloitte hálózatának széleskörű tapasztalatára hagyatkozva a lehető legkorszerűbb módon alakítjuk ki azt a rendszert, ami a bevezetés és későbbi működés során gyakorlati módon alkalmazható. Olyan szolgáltatásokat is kínálunk továbbá, amelyek megfelelő kontrollok tervezését és bevezetését támogatják a tehetséges munkavállalók külföldi foglalkoztatásához kapcsolódó pénzügyi és felügyeleti kockázat kezelése érdekében. A jól megtervezett és irányított programok lehetővé teszik a vállalatok számára a befektetésarányos nyereség (ROI) számszerűsítését és megkönnyítik a tehetségmenedzsmenttel kapcsolatos célkitűzésekhez kapcsolódó stratégiai döntéshozatalt.

Bevándorlással kapcsolatos szolgáltatások

A Deloitte Magyarország Adóosztályának bevándorlási csoportja testre szabott bevándorlási szolgáltatásokat nyújt. Adószakértő kollégáinkkal és a Deloitte globális szervezetének szakértőivel együttműködésben hatékony és koordinált bevándorlási és adójogi megoldásokat kínálunk ügyfeleink részére. Célunk olyan szolgáltatások biztosítása, melyek segítségével ügyfeleink magyarországi tartózkodásuk időtartama alatt mentesülnek az adminisztratív ügyintézés terhétől. Segítséget nyújtunk többek között a magyarországi munkavállalási engedéllyel, a tartózkodási engedéllyel/lakcímkártyával és a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal kapcsolatos ügyekben, továbbá folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket a bevándorlási jogszabályok változásáról és a kapcsolódó gyakorlati kérdésekről.