Elemzések

2024 legfontosabb trendjei a family office szektor számára

A Deloitte Private Family Office Insights Series első globális kiadványa a gazdasági bizonytalanság és a megfelelő utódlással kapcsolatos aggodalmak ellenére is optimista family office szektorról számol be.

Főbb tanulságok:

  • A family office szektor a kihívásokkal teli gazdasági körülmények, a recessziós félelmek és a geopolitikai feszültségek ellenére is növekedést prognosztizál.
  • A family office-ok első számú befektetési eszközosztályaként a private equity (magántőke) szerepel.
  • A növekedési célok fényében a family office-ok új munkatársaikat elsődlegesen a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó, valamint a könyvelő és tanácsadó cégek munkavállalói közül keresik és veszik fel.
  • A következő generációk irányítási, vezetői készségeivel kapcsolatos aggodalmak miatt a family office-ok nagy hangsúlyt fektetnek a családtagok képzésére és felkészítésére.

A Deloitte Private Family Office Insights Series első globális kiadványa bemutatja a 2024. év 10 legfontosabb family office trendjét, amelyek között olyan kérdések, mint a befektetések iránya, kockázatkezelési stratégiák, munkaerő-felvétel, fenntarthatóság, utódlástervezés, kiberbiztonság, digitális átalakulás is szerepet kap.

A Deloitte globális csapata 2023 szeptembere és decembere között 354 family office-t keresett meg világszerte. Ezek a family office-ok átlagosan 2 milliárd USD vagyont kezelnek, míg az érintett családok átlagos vagyona 3,8 milliárd USD (a teljes family office szektor által kezelt vagyon ~708 milliárd USD, a családok összvagyona pedig 1,3 billió USD körülre tehető). A felmérés során a kérdőív mellet a Deloitte a világ 40 meghatározó, legprominensebb családját képviselő family office szenior vezetőjével mélyinterjút is készített.

A Deloitte Private Family Office Insight Series című sorozatának első kiadása áttekintést nyújt a family office-ok globális környezetéről, és azonosítja az iparágat formáló legfontosabb trendeket, annak érdekében, hogy a szektor vezetői meghatározhassák, hogy miként alakítsák a rövid és hosszú távú stratégiáikat a siker érdekében

– mondta dr. Kóka Gábor,
a Deloitte Private közép-európai régiójának vezető partnere.

 

Globálisan a family office-ok folyamatos gazdasági kihívásokkal és geopolitikai konfliktusok okozta hatásokkal küzdenek – miközben törekednek a belső és külső kockázati kitettségek csökkentésére. A folyamatban lévő tehetséggondozási, képzési és digitális átalakulási feladatokon, valamint befektetési preferenciák alakításán túl a vezetők arra is összpontosítanak, hogy szilárd utódlástervezési stratégiákat hozzanak létre a következő generáció megfelelő felkészítésére és a rugalmas jövőbeli működés megteremtése érdekében.


A folyamatos gazdasági bizonytalanság ellenére a family office-ok továbbra is elkötelezettek a siker érdekében. A family office-ok 70%-a arra számít, hogy 2024-ben növekedni fog az általuk kezelt vagyon mértéke, míg 79% arra számít, hogy a család teljes vagyona növekedni fog idén. Ezzel együtt a family office-ok a recessziós félelmeket, a geopolitikát és az inflációt tartják 2024 három legfontosabb piaci kockázatának. Ezekre a piaci aggodalmakra válaszul a befektetési kockázatok kezelése a family office-ok első számú stratégiai prioritása 2024-ben.


A felmérés szerint a family office-ok elsődlegesen private equity befektetéseket preferálnak a más, nyilvánosan forgalmazott befektetési eszközökön felül. Tavaly a private equity az átlagos family office portfólió 30%-át tette ki, míg az egyéb, nyilvánosan forgalmazott eszközök 25%-ot értek el.

A jelentés rámutat arra, hogy a family office-ok előnyben részesítik a közvetlen private equity befektetéseket, amelyek az átlagos portfólió 17% -át teszik ki, szemben a magántőkealapokkal, amelyek 10%-ot tesznek ki. A family office-ok 2024-ben minden más eszközosztálynál nagyobb mértékben szeretnék növelni a private equity befektetéseket: 29%-uk magántőkealapok, 27%-uk közvetlen tőkebefektetések, 25%-uk pedig a közvetlen hitelezés növelését célozza meg. Ezzel párhuzamosan 29%-uk alacsonyabb készpénzállományt szeretne elérni.

A fenntarthatóság továbbra is népszerű téma: a family office-ok 46%-a foglalkozik fenntartható befektetéssel. Ezt a listát Európa vezeti, ahol ez az arány 57% - eközben az észak-amerikai family office-ok kevésbé fókuszálnak az ESG szempontra, jelenleg már csak 26%-uk foglalkozik ilyen befektetésekkel.

Ennek részben az lehet az oka, hogy az észak-amerikai family officeok nagyobb valószínűséggel gondolják úgy, hogy a fenntartható befektetések alacsonyabb hozamot eredményeznek. Ezt a visszajelzést az észak-amerikai szektor 43%-a adta, míg ez az arány Európában és Ázsiában csak 16-17% körül mozog.

A fenntartható befektetések között túlnyomórészt a zöld energiát, míg másodsorban a klímaváltozás elleni cselekvést, illetve a fenntartható városokat és közösségeket jelölték meg a felmérésben részt vevők. Az európai family office-ok mintegy 76%-a fektet be zöld energiába, más régiókban ez a szám alacsonyabb.

Mindezek ellenére a felmérés azt mutatja, hogy a fenntarthatósági portfólió átlagos aránya a következő öt évben várhatóan 17%-ról 29%-ra emelkedik világszerte. Ennek főbb indokai között szerepel a világ jobbá tétele iránti cél, de természetesen fő motiváló tényező az is, hogy a family office-ok fele úgy véli, hogy a fenntartható befektetések jobb megtérülést eredményeznek kevesebb kockázat mellett.


Jelenleg a family office vezetők 65%-a családtag, míg 35%-a külső, professzionális szakember. Mindezek ellenére a válaszadók nagyjából fele (49%) arra számít, hogy az utódlás során külső, nem családtag szakember fogja átvenni a family office vezetését.

Mindezzel együtt, a kihívásokkal teli globális gazdasági környezet ellenére a family office-ok egy része (40%) további alkalmazottakat szeretne felvenni ebben az évben, és egyre inkább a professzionális (nem családtag) tehetségek szerepelnek a fókuszban, azzal céllal, hogy felvételükkel a family office szolgáltatások színvonala emelkedjen. A legnépszerűbb három szektor, ahonnan jelenleg a vezetőkiválasztás zajlik, az a pénzügyi szolgáltató cégek, könyvelő cégek (44%) és a tanácsadó cégek (25%) piaca.

Emellett a family office-ok idén egyre inkább kiszervezik egyes szolgáltatásaikat, tevékenységeiket harmadik felek részére: nagyjából egyharmaduk (34%) már nagyobb mértékben támaszkodik professzionális szolgáltatókra olyan területeken, mint az illikvid eszközök (pl. private equity) kezelése, családtagok személyes pénzügyeinek menedzselése.

"A family office-ok világszerte a terjeszkedésre összpontosítanak. Ennek megfelelően különböző utakat keresnek a tehetségek felvételére és megtartására, hogy versenyképesek maradjanak a mai változó piacon – sokan egyre inkább a családon kívüli szakértelmet keresik szolgáltatásaik szakmai színvonalának további növelésének érdekében" – mondta Dr. Debreczeni Tamás, a Deloitte Private szenior menedzsere.

"Emellett egyre inkább támaszkodnak szolgáltatásaik harmadik félnek történő kiszervezésére is, hogy szolgáltatásaik színvonalát skálázzák és hozzáférjenek a speciális szakértelemhez, tudáshoz.”


Az öröklés és utódlás kérdése idén is kiemelt prioritás, mivel a tehetős családok 41%-a generációváltáson megy keresztül a következő 10 évben, ami több billió dollárnyi vagyon átcsoportosítását eredményezi. Az élen járó, és leginkább előre-gondolkodó családok hosszú távú és rövid távú (vészhelyzeti) öröklési tervekkel is rendelkeznek. A családok 41%-ának azonban jelenleg nincs terve a családi vezetésben történő utódlásra; ez a family office-ok vezetői körében 50%.

Ezen túlmenően a family office-ok 30%-a azt állítja, hogy nem bízik abban, hogy a következő generáció felkészült a vezetés, irányítás átvételére, 28%-uk pedig azt állítja, hogy a következő generáció egyszerűen nem alkalmas a vezetésre. A family office-ok az érettséget, a képesítéseket és az érdeklődési szinteket említették az utódlás legnagyobb kihívásai között. Ennek megfelelően a felmérésben részt vevők 31%-a szerint 2024-re az egyik legfontosabb prioritás a mentorálás és képzés biztosítása a következő generációk számára.

"A világ gyors fejlődésével a family office-ok globálisan számos kihívással és lehetőséggel szembesülnek a növekedés ösztönzése és a hosszú távú örökségük megőrzése érdekében" – mondta dr. Baranyi Gábor, a Deloitte Private partnere.

"A family office-oknak világszerte prioritásként kell kezelniük a következő generációra vonatkozó utódlási terveket, amelyek mind a rövid, mind a hosszú távú célokkal foglalkoznak, azonosítaniuk kell azokat az irányítási taktikákat, amelyek biztosítják, hogy az entitások versenyképesek maradjanak, és a stratégiáikat úgy kell átalakítaniuk, hogy a jövőre nézve is biztosítsák az átmenetet és a folytonosságot.”


Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hasznosnak találta?