Elemzések

Emberi erőforrással kapcsolatos tanácsadás

Azonnali és rövidtávú megoldások

A radikálisan megváltozott (munka)környezetben tudatos intézkedések szükségesek a munkavégzés megfelelő minőségű szintjének fenntartásához.

 

Munkaerő stressz tesztelés, szcenárió és akciótervezés

A szervezet jelenlegi helyzetének, illetve a bevezetett intézkedések megfelelőségének vizsgálata a kritikus munkaerő szükségletek kontextusában, 3 dimenzió mentén.
  • A munkához / munkaszervezéshez kapcsolódó kihivások azonositása, megtett intézkedések értékelése és hiányzó teendők definiálása.
  • A munkaerő eredményes menedzseléséhez szükséges intézkedések értékelése illetve teljeskörűvé tétele.
  • A helyzethez igazitott munkakörnyezet biztositásához szükséges teendők azonositása, értékelése.

Középtávú megoldások

A COVID-19 járvány hatására bekövetkező üzleti és működési kihivások rákényszeritik a szervezeteket munkaerő-menedzsment modelljük átgondolására és alakítására.

 

Jövőorientált munkaerő transzformáció

A munka-újraszervezési és automatizálási lehetőségek, a különböző munkaerő-alkalmazási stratégiák, a jövőben szükséges digitális képességek és az új típusú munkavégzési formák szervezeti státuszának vizsgálata és stratégiai továbbfejlesztési lehetőségeinek definiálása.
  • A szervezet aktuális digitális képességeinek szisztematikus felmérése.
  • Stratégiák felépitése és akciók definiálása a munkaszervezés átalakitása és automatizálás, a különböző tipusú munkaerő bevonzása és menedzselése, a jövőben kritikus képességek és kompetenciák fejlesztése, a rugalmas és virtuális munkavégzés keretrendszerének kialakítása témaköreiben.
Hasznosnak találta?