shift-from-back-office-to-center-office

Kitekintések

Átállás a back office-ról a center office-ra

A back office szerepe gyorsan változik a fokozott vállalati integráció és a funkciók közötti falak lebontásának támogatása érdekében. A hagyományos back office szolgáltatási modellek elavulnak, míg a digitalizáció egyre nagyobb teret nyer - a gépek és az automatizálás újra definiálják a munkát és annak elvégzését.

A hangsúly a feladatok végrehajtásáról az üzleti eredményekre és az ügyfelek igényeinek előrejelzésére helyeződik át. A back office-ból a center office-ba való átmenet a globális üzleti szolgáltatások (GBS) és a megosztott szolgáltatások következő lépése, mely segíthet az egyre inkább keresett rugalmas és alkalmazkodó szállítási modellek kialakításában.

Az új modell az egész vállalatra kiterjedő adatokat hasznosítja, és a teljeskörű szolgáltatások nyújtása érdekében egyesíti a több funkcióból származó kompetenciákat. Emellett olyan keresztfunkcionális képességeket is nyújt, mint az automatizálás, az analitika és a folyamatos fejlesztés, mint szolgáltatás, miközben nem téveszti szem elől az ügyfélélmény fontosságát.

A Center office modellek képesek:

  1. Speciális, több vállalati funkciót átfogó képességek szolgáltatásként történő biztosítására
  2. Az elosztott technológiai környezet leküzdésére a funkciókat átfogó megoldásokkal, digitális képességekkel és eszközökkel
  3. Az ügyfél- és felhasználói élményre fókuszálásra a hatékonyság fokának fenntartása mellett
Letöltöm a tanulmányt

Letöltöm a tanulmányt!

Nincs azonban egyetlen olyan center office modell, amely minden szervezet számára csodaszerként szolgálna. "Egy méret nem illik mindenkire": A back office-ról a center office-ra való áttérés kulcsa abban rejlik, hogy a tranzakciókra és feladatokra fektetett fókuszról áttérjünk az üzleti eredmények előrejelzésére és megvalósítására, amelyek minden szervezet esetében eltérőek. A megfelelő modell a szervezet vezetőinek ambícióitól, a jelenlegi munkamegosztástól és szervezeti struktúráktól, a meglévő képességek érettségi szintjétől, valamint a kultúrától és a vezetői támogatás szintjétől függ.

A változás az új normális állapot, amely túllép a földrajzi határokon és az iparágakon. Az olyan gyökeres változást hozóesemények, mint a COVID-19 egészségügyi és gazdasági válság, a piaci trendek és a gyorsan változó technológia arra kényszerítik a szervezeteket, hogy gyorsan és gyakran alkalmazkodjanak. Ezek a külső tényezők megkövetelik a munka és annak elosztásának vállalati szintű átgondolását.  Azok a szervezetek, amelyek megújítják perspektívájukat arra vonatkozóan, hogy milyen munkát és képességeket lehet megosztott, zökkenőmentes alapon nyújtani az egész vállalaton belül, felülmúlhatják versenytársaikat. 

Hasznosnak találta?