Value Creation Services

Megoldások

Value Creation Services

Szolgáltatásunk fókuszában ügyfeleink sikerességének és eredményességének fejlesztése áll, függetlenül a vállalat pénzügyi helyzettől vagy üzleti életciklusától. Megközelítésünket minden esetben ügyfeleink igényeire és helyzetére szabjuk, legyen szó felvásárlásról, kiválásról, pénzügyi transzformációról vagy pénzügyi nehézségben lévő vállalatok növekedési pályára való állításáról.

Value Creation Services

M&A 

A Deloitte által nyújtott klasszikus tranzakciós tanácsadási szolgáltatásokat az alábbi linkre kattintva ismerheti meg részletesen.

A tranzakció sikeres zárása után kiemelt jelentőségű, hogy megtörténjen a vállalati funkciók és folyamatok összehangolása a tranzakciós tervekkel, illetve, hogy a tervezett szinergiák realizálásra kerüljenek. A sikeres megvalósítás kulcsa a tranzakciót követő első nap (“Day One”), illetve első száz nap (“100-Day Plan”) kellően alapos megtervezése és összeállítása.

Szakértőink támogatják ügyfeleinket a felkészülésben, melynek keretében jól követhető feladatlisták kerülnek összeállításra a funkcionális igényekre, működési tervekre (“Blueprints”), folyamat térképekre és az érintett társaságok közötti eltérések (folyamatok, szoftverek, stb.) vizsgálatára (“gap analysis”) alapozva.

A Deloitte az azonosított szinergiák független elemzését végzi el.

Megközelítésünk és az elvégzett elemzések az alábbiak mentén kerül kialakítása:

- A felvásárló társaság költségbázisának elemzése, összehasonlítása a céltársaság költségbázisával főbb költségtípusonként. Ahol releváns, a költségek további bontása személyi és nem személyi-jellegű költségekre (létszámadatok elemzése).

- A Szinergia Modell összeállítási elveinek elemzése, beleértve a szinergiák realizálásának fázisait és a kapcsolódó egyszeri és folyamatos költségeket.

- A szinergiák realizálását alátámasztó anyagok és kalkulációk elemzése.

- A lehetséges megtakarítások elemzése a (i) felvásárló, illetve az (ii) összevont cégcsoport költségbázisának arányában, költségtípusonként.

- A szinergiák hatása az EBITDA-ra: készpénz és nem készpénz-jellegű, illetve évközi és teljes éves hatások.

- A megvalósítás és integráció főbb kérdéseinek azonosítása és a szinergiák tervezett ütemterv szerinti realizálásának főbb kockázatai.

A tervezett szinergiák realizálásának elengedhetetlen feltétele a professzionális projekt menedzsment és az alapos előkészületek, melyek lehetővé teszik azt is, hogy a társaság kapacitásait az üzletfejlesztésre irányíthassa. A tranzakció jellegétől függően (integráció vagy kiválás, illetve vertikális vagy horizontális) eltérő megoldások lehetnek megfelelőek.

Tapasztalt szakembereink iránymutatásukkal támogatják Ügyfeleinket a tervezéstől a megvalósításon át egészen a tranzkakciót követő hatékony operáció kiépítéséig, legyen szó integrációról vagy kiválásról. Ügyfeleink számára azonosítjuk a legfontosabb mérföldköveket és elkészítjük az elérésükhez szükséges ütemterveket, hogy létrejöhessen egy hatékony tervezett működési modell (“Target Operating Model”) és működési terv (“Operating Bluepint”), beleértve a funkcionális terveket és szervezeti strukturát. A főbb projekt lépések az érintett társaságok közti különbségek alapos felmérésén alapulnak, melyek megvalósítását szintén támogatják szakértőink.

A projekt során folyamatosan követjük a kockázatokat, azonosított problémákat, szükséges akciókat és kapcsolódó döntéseket, és tájékoztatjuk is ügyfeleinket róluk.

Megbízásaink során támogatást nyújtunk a legfontosabb dokumentumok előkészítésében és letárgyalásában is, például tulajdonrész adás-vételi szerződések “SPA”, fő szolgáltatási szerződés (“MSA”), az átmeneti időszakra szóló szolgáltatási szerződések (“TSAs”), illetve hosszú távú együttműködési szerződések (”LTAs”) terén.

Szakértőink egyéni megközelítése betekinkést ad ügyfeleink részére a felvásárolni kívánt társaság számára releváns iparág főbb mozgatórugóiról. Robosztus módszertanunk az alábbi területekre terjed ki:

• Piaci környezet elemzése, különös tekintettel a versenytársak, a piaci trendek elemzésére, illetve a piaci növekedést befolyásoló egyéb trendekre.

• A társaság által nyújtott szolgáltatások, illetve értékesített termékek

• A társaság ügyfélkörének elemzése, mely szükség esetén az ügyfelekkel folytatott közvetlen interjúkat is magába foglal.

• Az üzleti terv elemzése.

Tapasztalataink alapján ügyfeleink számára egyre fontosabb a felvásárlandó társaságok működési modelljének fejlesztése és a kapcsolódó kockázatok és lehetőségek tranzakció előtti azonosítása, illetve kezelése.

Működési átvilágítási szakértőink az alábbi területekre fókuszálva támogatják ügyfeleinket:

• A céltársaság költségbázisának, illetve a működés szempontjából kritikus tényezők (így pl. az IT) elemzése.

• A céltársaság költségmegtakarításra vonatkozó terveinek elemzése, szinergiák elemzése.

• A működési kockázatok áttekintése és értékelése.

• További költségcsökkentési lehetőségek azonosítása, ügyfeleink támogatása a tervezett költségcsökkentés realizálásában.

• Egyéb szakértőinkkel együttműködésben sor kerül a tranzakciót követő első nap (“Day One”), illetve első száz nap (“100-Day Plan”) tervezésére is.

Transzformációs szolgáltatások 

Egy vállalat forgótőkéje a napi működéshez szükséges likviditást vagy más megközelítésben vállalaton keresztülfolyó készpénzszükséglet reprezentálja. A működőtőke optimális szintjének azonosítása és fenntartása még a legnyereségesebb társaságok számára is kihívást jelent.

• Részletes elemzés, mely azonosítja, számszerűsíti és validálja a készpénz-megtakarítási lehetőségeket.

• Benchmark elemzés: múltbeli adatok, a társaság egyéb belső adatai, illetve külső benchmark adatok.

• Akcióterv kialakítása és ennek koordinációja a tervezéstől a megvalósításig.

• Dinamikus működőtőke jelentések kidolgozása a menedzsment részére, mely lehetővé teszi a működőtőke folyamatos monitoringját és a megfelelő szint fenntartását.

A Deloitte Árbevétel optimalizációs módszerei a társaság EBITDA-jának növelését célozzák az alábbiakon keresztül: a meglévő ügyfélköltések növelése, értékesítést ösztönző programok összehangolása, a leginkább nyereséges termékek és vevők azonosítása, az árazási eszközök javítása és a működés kereskedelmi aspektusainak optimalizációja a piacra lépéstől és értékesítési csatornákig.

Az Árbevétel optimalizáció különféle teljesítménymutatókon keresztül gyorsan és pontosan azonosítja és priorizálja az árbevételben és az értékesíti modellben rejlő optimalizációs lehetőségeket. Betekintést nyújt és rámutat a prioritásokra a válalat organikus növekedésének valamennyi fontos területére: termékek, innováció, árazás, értékesítési csapat, marketing és promóciók, hűségprogramok, meglévő ügyfélköltések optimalizációja.

Pénzügyi nehézségek áthidalása

Üzleti terv és cash-flow felülvizsgálat: Megvizsgáljuk és módosítjuk a jelenlegi üzleti tervében szereplő feltételezéseket, hogy összhangban legyenek a megváltozott gazdasági környezettel és teljesítmény-várakozással. Megvizsgáljuk a jelenlegi cash-flow előrejelzését; azonosítjuk a magasabb prioritású fizetési kötelezettségeket (pl.: bérfizetések, fő beszállítók) és ezt összevetjük a rendelkezésre álló pénzeszközzel. Elkészítjük cége 12 hetes cash-flow előrejelzését a szerződéses kötelezettségei alapján, figyelembe véve és összehangolva a követelések és kötelezettségek fizetési esedékességét.

Stressz-tesztelés: Részletes stressz-tesztet készítünk a legfontosabb értékvezérlők változása mentén és modellezzük ezen tényezők pénzeszközökre, illetve nyereségességre (EBITDA alapon) való várható hatását.

Forgatókönyv elemzés: A Deloitte szakértői tesztelik és modellezik üzleti terve fő feltételezéseit. Ezáltal Ön és leendő finanszírozói is képet kapnak az adott esetben kedvezőtlen események bekövetkezésének hatásáról és a kapcsolódó finanszírozási igényről.

Egy előzetes elemzést készítünk ügyfeleink jelenlegi pénzgazdálkodásról és előrejelző folyamatairól az alulteljesítő területek azonosítása és a potenciális likviditási szükséglet felderítése céljából. Képet adunk ügyfeleinket a társaság likviditási pozíciójának áttekintésében.

Elemezzük valamennyi üzleti egység teljesítményét, megvizsgáljuk ügyfeleink követelés behajtási, illetve szállító kezelési stratégiáját és értékeljük az egyéb lehetőségeket is (faktoring, számla engedményezés, stb.).

Szakértőink támogatják ügyfeleinket a működőtőke javítási folyamatok feltérképezésében és gyakorlati alkalmazásában, amelyek gyors és kézzelfogható eredményt teremtenek, hozzájárulva a készpénz felhalmozáshoz.

A Pénzügyi Tanácsadó csapatunk átfogó, a teljes folyamaton átívelő komplex pénzügyi átszervezési szolgáltatást kínál a bajba jutott vállalatok és azok főbb érdekeltjei (így a tulajdonosok és hitelezők) számára. Restruktúrálási tanácsadási szolgáltatásunk magába foglalja a lehetséges opciók részletes vizsgálatát és igény esetén a Vezetőség számára készített üzleti átvilágítást is.

- A sikeres végeredmény elérésének titka a korai felismerés, majd az érintettek számára elérhető lehetőségek értékelése és priorizálása. Ezen lehetőségek magukba foglalhatják a banki kovenánsok újratárgyalását, a refinanszírozást, a hitelszerződés módosítását és újratárgyalását, az átstruktúrálást, a társaság egy részének eladását vagy akár fizetésképtelenségi eljárás indítását.

- Ügyfélmegbízásainknak gyakran részét képezi egy részletes, banki elvárásoknak megfelelő üzleti modell elkészítése, amely alapját képezheti a sikeres pénzügyi átstruktúrálásnak.

Likviditási nehézségek vagy potenciális kovenáns sértés esetén egy részletes üzleti átvilágítás elengedhetetlen feltétele annak, hogy szilárd alapot teremtsünk a későbbi tárgyalásoknak és megalapozzuk a következő lépéseket. Ezen üzleti átvilágítás készülhet a vállalat kérésére vagy a finanszírozók kérésére.

- Üzleti átvilágítás keretében megalapozott kereskedelmi, működési és pénzügyi szempontok mentén elemezzük a kapott üzleti tervet, a különböző szcenáriók megvalósulásának kockázatát és esetleges előnyeit. Többszintű elemzési módszertanunknak köszönhetően egy reális előrejelzést készítünk a cég válság utáni pénzügyi mutatóiról, amely a társaság érdekeltjei számára alapul szolgálhat a jövőbeli profit és cash-flow várakozások meghatározásához, illetve vállalatérték elemzéséhez is megfelelő támpontot ad.

Számos különböző szolgáltatást nyújtunk a vállalat nyereségességét rontó, de a főtevékenységhez szorosan nem kapcsolódó vagy gyengén teljesítő üzletágak kezelésére.

A főtevékenységhez szorosan nem kapcsolódó üzletágak vagy piacok felé való kitettségét tudatos csökkentésével javítjuk vállalata teljesítményét és az üzleti teljesítmény áttekinthetőségét.

Segítünk a kiválasztott megoldás megtervezésében, illetve szükség esetén az eladási folyamat lebonyolításában is úgy, hogy a folyamatos működés az első naptól kezdődően zökkenőmentes lehessen.