screw

Hírek

Negyedéves hírlevél

A termelői szektort érintő legfontosabb témák

Uniós áfareform: értékesítés konszignációs raktárakból

2020. január 1-től életbe lép az uniós áfa reform, amely jelentős mértékben átalakítja a vevői készletekre vonatkozó tagállami szabályozást. Az új szabályok értelemben a vevői készletre vonatkozó egyszerűsítés - mely az árumozgatás mentesítésére és így a célországbeli áfa-regisztráció kötelezettségének elkerülésére ad lehetőséget - alkalmazása egységes feltételekkel lesz kötelező minden EU-s tagállam számára.

A szabályozás egységesítésének legfontosabb gyakorlati hozadéka az, hogy a jövőben megalapozottan számíthatnak majd arra az adóalanyok, hogy élhetnek más EU-s tagállamokban is a vevői készlet egyszerűsítéssel, hiszen jelenleg ennek tagállami jogba ültetése opcionális.

Bár a vevői készlet jelenleg is a magyar szabályozás része, alkalmazásának feltételei jelentősen megváltoznak. Újdonságként jelenik meg, hogy az egyszerűsítés alkalmazásának többé már nem lesz megkerülhetetlen feltétele, hogy a készletből beszerző tulajdonolja, vagy bérelje a raktárat. Ezzel szélesebb körben válhat alkalmazhatóvá az egyszerűsítés, akár az olyan konszignációs raktárak esetében is, amelyek nem az abból beszerző vevő, hanem az értékesítő irányítása alatt állnak.

A megengedőbb szabályok ellenére azonban figyelemmel kell lenni valamennyi feltételre és részletesen végiggondolni az egyszerűsítés alkalmazhatóságát. A fentiek ugyanis korántsem jelentik azt, hogy az értékesítő alapos vizsgálat hiányában tarthatna fenn vevői készletet, hiszen a raktár üzemeltetése továbbra is központi kérdés, melynek kapcsán kiemelten kell figyelni a vevői készlet tartalmi feltételeinek történő megfelelésre. A konszignációs raktárak útján értékesítő vállalkozásoknak szükséges a raktározás körülményeinek részletes áttekintése és elemzése az egyszerűsítés alkalmazhatóságának megítéléséhez, amelyben szakértőink készséggel állnak rendelkezésre.

Új fejlemények a csomagolóanyagok költségének helyi iparűzési adó kezelése kapcsán

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az önkormányzati adóhatóságoknál kiemelt fókuszt kapott a csomagolóanyagok és egyéb nyomdai termékek elszámolásának vizsgálata. Az ellenőrzések során több esetben is úgy ítélték meg az illetékes önkormányzatok, hogy a társaságok az egyes beszerzett csomagolóanyagokat, egyéb nyomdaipari termékeket tévesen kezelték és számolták el anyagköltségként vagy ELÁBÉ-ként, igénybe vett szolgáltatás helyett.

A fenti átminősítés eredménye legtöbb esetben az, hogy a helyi adóhatóságok megtagadják a helyi iparűzési adó (HIPA) alapjának e költségekkel való csökkentését, és a helytelen adókezelést 50 százalékos adóbírsággal, valamint késedelmi pótlékkal is szankcionálják.

Az önkormányzatok gyakorlatát korábban több bírósági ítélet is megerősítette, a közelmúltban emelett a Kúria is állást foglalt egy döntésében. E szerint igénybe vett szolgáltatásként kezelendő a beszerzés költsége, ha a csomagolóanyagot vagy más nyomdai terméket kimondottan a megrendelő igényei alapján, kizárólag a megrendelőhöz köthető látványelemek felhasználásával gyártják le. A Kúria jelentőséget tulajdonít annak a körülménynek is, hogy az így legyártott terméket a beszállító a megrendelőn kívül más félnek nem is tudná értékesíteni, részben pont a megjelenése miatt, mely teljesen a megrendelő igényeihez igazodik.

Továbbra is látható tehát, hogy a csomagolóanyagok és más nyomdai termékek megítélése HIPA szempontból komplex kérdés. A bizonytalanság sok gyártó vállalkozásnál jelenthet kockázatot, amennyiben az általuk előállított késztermékekhez beszállítók által gyártott csomagolóanyagokat használnak fel. Nemcsak a megrendelés részleteit kell vizsgálni, hanem a teljes szerződéses környezetet és a gyártási folyamatot is. Szakértőink rendelkezésre állnak a fentiek áttekintésében és a kockázatokat megfelelően kezelő, hatékony elszámolási módszer kidolgozásában.

Az unalmas feladatokat robotokra, a kreatív feladatokat emberekre bízzuk

A termelői szektorban az új technológiák alkalmazása nem ritka, hiszen komoly versenyelőnyre tehetnek szert azon vállalatok, amelyek képesek időben észlelni a közelgő változásokat. Az elmúlt években a robotika és az automatizáció egyre nagyobb teret hódított több szektorban is, így egyre több megoldás jelent meg a piacon. Az egyik ilyen technológia a robotizált folyamat automatizálás (RPA) melyet mesterséges intelligencia (AI) is támogat.

Az RPA (Robotic Process Automation) egy olyan szoftverrobot, amely egy szerverre vagy a felhasználó számítógépére van telepítve, és képes végrehajtani a gyakran ismétlődő feladatokat. A szoftver automatizálja azokat a feladatokat és folyamatokat, amelyek korábban csak emberek által volt elvégezhetők. A robotika alapvető szerepe az, hogy jobb vevői élményt kínáljon azáltal, hogy növeli a teljesítményt, a hatékonyságot és az agilitást.

RPA további előnyei:

  • Folyamat sebességének növelése akár 20%-al
  • Költségek csökkentése 30%-al 
  • 24/7 rendelkezésre állás
  • Skálázhatóság
  • Pontos nyomon követes (ISO 27001 megfelelőség, elvégzett tevékenységek dokumentálása)
  • Értékes munkaerő felszabadítható
  • Megnövelt biztonsági funkciók
  • Emberi hibatényező minimálisra csökkentése
  • Magas minőségű kimenet 

A digitális munkatárs beilleszkedése

Mint minden alkalmazottnak, a digitális munkatársnak is kell idő a hatékony munkába álláshoz. Először is, bányászó robotok segítségével fel kell mérni, hogy milyen területen szeretnénk munkába állítani digitális munkatársunkat. A felmérés 3-4 hét egy adott területen, ami alapján megtudhatjuk milyen folyamatok javasoltak az automatizálásra, ugyanis tapasztalatunk szerint, nem a kezdeti alacsonyan csüngő gyümölcsök leszakítása a legoptimálisabb kezdés.

Az ügyfél visszajelzések alapján, szívesen szabadultak meg az alkalmazottak a rendszeresen ismétlődő feladatoktól, riportoktól és egyéb repetitív, de nélkülözhetetlen munkafolyamatoktól, és nagyra értékelve, hogy magasabb hozzáadott értéket képviselő feladatokra tudják fordítani a figyelmüket, és kevesebb túlórát kell vállalniuk.

Menedzsment oldalról a csapat fluktuáció csökkenése szerepelt az előnyök közül a lista elején.

Kiválasztott folyamat komplexitásától függően jellemzően mindösszesen 2-4 hónappal lehet számolni a tervezéssel, fejlesztéssel, teszteléssel és kiélesítéssel együtt, ami jelentősen rövidebb, mint egy azonos folyamatra vonatkozó ERP fejlesztési projekt, vagy egy új munkatárs betanítása.

Példa, automatizált számlafeldolgozásra

A növekvő piaci igényeket felismerve, a Deloitte kidolgozott egy piacvezető automatizált megoldást a számlák automatikus feldolgozásra.

Az intelligens megoldás bejövő számla feldolgozó rendszere segítségével a kötetlen formátumú beérkezés után feldolgozza a számlákat, ellenőrzi a feldolgozás minőségét és szükség szerint eszkalációs folyamatot indít. Jóváhagyása után futtatja a meghatározott üzleti logikákat az adatokon és illeszti bele a vállalat irányítási rendszerének megfelelő pontjába.

Havi ezer darab bejövő számla esetén a pár hónapos bevezetés megtérülése szintén néhány hónapban mérhető. A Deloitte teljeskörű szolgáltatást kínál, beleértve a minimális humán ellenőrzéseket.

Amennyiben felkeltette figyelmét a téma, elemzéseket és további részleteket talál az alábbi linken:

https://www2.deloitte.com/hu/hu/pages/mukodes/solutions/robotic-process-automation.html

Változások az energiahatékonysági adókedvezmény szabályaiban

A nyár folyamán az európai uniós szabályozással való összhang megteremtése érdekében módosultak az energiahatékonysági adókedvezmény szabályai.

Az adókedvezményre a beruházó az energiahatékonysági célokat is szolgáló, végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező eszközberuházás, -felújítás megvalósítása és üzemeltetése esetén jogosult (pl.: világítás, fűtésrendszer, termelő gépek, szigetelés cseréje, korszerűsítése, új, modernebb eszközök beszerzése, gyakran „karbantartásként” kezelt tevékenységek). Az adókedvezmény a társasági adóból vehető igénybe a számított adó 70%-áig, 6 adóéven keresztül.

Érdemes megjegyezni, hogy a nyári módosítás megerősíti, hogy az elszámolható költségek meghatározásánál kizárólag a magasabb energiahatékonysági szint elérését szolgáló eszközök bekerülési értékét, értékének növekedését lehet figyelembe venni, tehát a teljes beruházási költség csak a kizárólag energiahatékonysági célt szolgáló beruházások/felújítások esetén számolható el. Ugyancsak megerősítette továbbá, hogy a különbözeti módszer alkalmazandó, ha az ilyen eszközök beszerzése nem határozható meg külön beruházásként (ebben az esetben szükséges egy alternatív beruházást meghatározni, és az ezt meghaladó többletköltségek minősülnek elszámolható költségnek).

Az adókockázatok csökkentése érdekében, és az igénybe vehető adókedvezmény meghatározása során kiemelt figyelmet érdemes fordítani az elszámolható költségek pontos meghatározására (pl. alternatív beruházás azonosítása), és megfelelő adózási, állami támogatási és műszaki szempontú alátámasztására.

A Deloitte a Big4 tanácsadó cégek közül egyedüli módon az adókedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó lépésekben teljes körűen támogatja ügyfeleit: a beruházási terv validációjára, energetikai auditorként a kötelező előzetes és utólagos energetikai audit elvégzésére, az elszámolható költségek meghatározására, továbbá akár a megfelelő hatósági engedélyek beszerzésének támogatására is kiterjedően.

Amennyiben érdekli Önöket a lehetőség, kérjük, keressék a Deloitte szakértőit bizalommal!

A Deloitte Zrt. regisztrált energetikai auditáló szervezetté vált

A nyár folyamán a Deloitte Zrt. benyújtotta regisztrációját a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé az energetikai auditáló szervezet regisztráció megszerzése érdekében, amelyet augusztus végén jóváhagytak. A Deloitte Zrt. ennek megfelelően jogosulttá vált energetikai auditok elvégzésére, energetikai szakreferensi szolgáltatások nyújtására és energiahatékonysági adókedvezményhez kapcsolódó energiahatékonysági igazolás kiállítására.

Fenti minőségében cégünk az alábbi szolgáltatásokban, problématerületeken tudja segíteni Ügyfeleit:

Minden KKV-nak nem minősülő vállalatnak kötelező négyévenként energetikai auditáláson átesnie, vagy ISO 50001 energiairányítási rendszert üzemeltetnie. A Deloitte regisztrált auditorként jogosult a jogszabályokban[1] leírt tartalommal energetikai auditálás elvégzésére, melynek rendelet szerinti határideje 2019. december 5. Amennyiben vállalata ISO 50001 energiairányítási rendszer kiépítésén gondolkozik, szakértőink ugyancsak támogatják a feladatot a sikeres tanúsításig, legyen szó akár különálló, akár integrált rendszer kiépítéséről.

Az energiafogyasztás mértékéhez kötötten energetikai szakreferens igénybevételére kötelezettek a kis-, közép- és nagyvállalatok is, amennyiben felhasználásuk meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy a 100 000 m3 földgázt, vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget. A jogszabályok szerint a szakreferensnek az ellenőrzött vállalattól munkajogilag és társasági jogilag függetlennek kell lennie, mely előírást a Deloitte Zrt. minden esetben teljesíti ügyfelei felé.

Fenti kötelezettségekhez kapcsolódóan egyéb adminisztratív feladatok is hárulnak az érintett vállalatokra, mint például a minden évben elvégzendő nagyvállalati regisztráció elvégzése és a regisztrációs díj megfizetése, mely folyamatok támogatásában a Deloitte nagy tapasztalattal rendelkezik.

Új jogszabályi lehetőség a társasági adóból igényelhető adókedvezmény, melyet energiahatékonysági beruházás megvalósítása esetén lehet kérelmezni. A regisztrált auditori szerepkörnek köszönhetően komplexen tudjuk támogatni vállalata energiahatékonysági TAO adókedvezmény iránti kérelmének előzetes ellenőrzését, illetve igénylés esetén a kapcsolódó előzetes energetikai felmérést és az utólagos energetikai auditot, mely a kedvezmény igénybevételéhez szükséges energiahatékonysági igazolás kiállításának alapfeltétele. A vizsgálatok, mérések, számítások elvégzése után – a jogosultság megállapítását követően – kiállítjuk az igazolást, melynek leadásával igényelhető az adókedvezmény. Amennyiben nem biztos benne, hogy jogosult-e az adókedvezményre, szakértőink előzetes elemzések, beruházási terv validálások során megvizsgálják a lehetséges adókedvezmények mértékét, és optimális igénylésének menetét.

Amennyiben érdekli Önöket a fenti lehetőségek valamelyike, kérjük, keressék a Deloitte szakértőit bizalommal!

Hasznosnak találta?