Centrale overheid

Het zijn roerige tijden voor de overheid. Sommige van de taken worden van de centrale overheid overgeheveld naar lagere overheden en de economie zorgt voor extra uitdagingen. Onze adviseurs zijn graag uw klankbord. Onze accountants voeren hun wettelijke taak met zorgvuldigheid uit.