HR: Diversity&Inclusion Rating

Usługi

Diversity&Inclusion Rating

Jak określić poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji otwartej na różnorodność pracowniczek i pracowników? Jak zademonstrować rynkowi zaangażowanie firmy na rzecz upowszechniania różnorodności?

Zapraszamy do drugiej edycji ratingu firm otwartych na różnorodność, który prowadzimy wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce. Diversity & Inclusion Rating to narzędzie stworzone na podstawie doświadczeń i metodyk polskich i międzynarodowych, zaprojektowane by mierzyć poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji.

Część opłaty za usługę przekazywana jest każdorazowo przez Deloitte na wsparcie programu Karta Różnorodności. W ten sposób firmy uczestniczące w Ratingu wspierają równocześnie działania misyjne Karty Różnorodności na rzecz upowszechnienia zarządzania różnorodnością w Polsce.

Diversity&Inclusion Rating

Diversity&Inclusion Rating pozwala na obiektywną i przejrzystą ocenę zarządzania różnorodnością w organizacji. Pracodawca może ją wykorzystać m.in. do wyznaczenia mierzalnych celów i budowy planów działań. Poddanie się ocenie pozwala lepiej zdefiniować szanse i ryzyka związane z zarządzaniem różnorodnością oraz obszary do rozwoju w procesie budowania włączającej organizacji, otwartej na różnorodne pracowniczki i pracowników.

Jakie korzyści przynosi udział w Ratingu?

01 Obiektywna i transparentna ocena firmy w obszarze różnorodności
02 Informacja zwrotna dotycząca poziomu zaawansowania i obszarów do poprawy
03 Możliwość porównania się z innymi firmami1
04 Wsparcie w rozwoju działań w obszarze różnorodności
05 Możliwość zbudowania zaangażowania Zarządu w oparciu o wyniki ratingu i rekomendacje


1
 Funkcjonalność planowana do wprowadzenia

Na czym polega udział w Ratingu?

  • Wypełnienie kwestionariusza obejmującego 4 obszary tematyczne
  • Weryfikacja odpowiedzi przez audytora -  Deloitte - w siedzibie Klienta
  • Wyliczenie ratingu dla Klienta, opracowanie wniosków i rekomendacji
  • Prezentacja wyników ratingu oraz rekomendacji dla zespołu Klienta
  • 1,5h konsultacji z ekspertem ds. różnorodności

Narzędzie obejmuje 4 obszary tematyczne:

  • Podstawy zarządcze
  • Programy działań
  • Wskaźniki rezultatów
  • Budowanie zaangażowania (Engagement&inclusion).

Pytania w ramach kwestionariusza zostały przygotowane z uwzględnieniem wytycznych ISO 26000 (w zakresie wybranych obszarów społecznej odpowiedzialności m.in. praw człowieka oraz praktyk z zakresu pracy), GRI Standards (w zakresie różnorodności i równości szans), a także wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (w zakresie zaleceń dotyczących Zatrudnienia i stosunków pracowniczych).

Podsumowanie pierwszej edycji ratingu

Skład pierwszej edycji ratingu Diversity & Inclusion został ogłoszony 21 października podczas gali konkursu Raporty społeczne na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wśród liderów zarządzania różnorodnością przoduje branża finansowa i usług profesjonalnych: BNP Paribas Polska, Citi w Polsce, DNB Bank Polska, ING Bank Śląski oraz NatWest Poland.

Diversity & Inclusion Rating - Prezentacja

Galeria

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Kontakt:

Marta Górecka

Marta Górecka

Senior Manager, Sustainability Consulting Central Europe

Marta w zespole Sustainability Consulting Central Europe Deloitte specjalizuje się w projektach związanych z weryfikacją sprawozdawczości pozafinansowej, projektach związanych z raportowaniem zrównowa... Więcej