GPW przyjmuje standardy w zakresie przeciwdziałania korupcji dla spółek giełdowych

Artykuł

GPW przyjmuje standardy w zakresie przeciwdziałania korupcji dla spółek giełdowych

18 października 2018 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęła Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów. Wytyczne skierowane są do spółek notowanych na rynkach organizowanych przez GPW.

W obliczu przygotowywanej Ustawy o jawności życia publicznego oraz Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przedsiębiorcy już teraz powinni zająć się kwestią ryzyka korupcji i uregulować ten obszar w swoich organizacjach. Jak podaje GPW, celem wytycznych jest zachowanie zgodności funkcjonowania spółek notowanych na rynkach organizowanych przez GPW z przepisami antykorupcyjnymi oraz spełnienie najwyższych standardów transparentności i jawności gospodarczej.

Dokument w bardzo przystępny sposób przedstawia zestaw głównych wytycznych w zakresie przeciwdziałania korupcji, które będą wymagane w przypadku wejścia w życie Ustawy o jawności życia publicznego. Przedsiębiorcy powinni wziąć je pod uwagę, chcąc uchronić się przed negatywnymi skutkami braku zgodności z przepisami prawa.

W ramach Rekomendacji GPW zaleca powołanie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem braku zgodności i ryzykiem korupcji, opracowanie wdrożenie kodeksu antykorupcyjnego oraz procedur wewnętrznych regulujących następujące zagadnienia:

  • przyjmowanie i wręczanie prezentów
  • działania sponsoringowe
  • darowizny
  • weryfikacja i akceptacja kosztów i wydatków
  • zasady zgłaszania informacji o wszelkich nieprawidłowościach i nadużyciach oraz zasady postępowania z nimi
  • weryfikacja kontrahentów pod kątem ryzyka braku zgodności i ryzyka korupcji
  • stosowanie klauzul antykorupcyjnych w umowach – nie tylko z kontrahentami, ale również z pracownikami
  • zasady postępowania na wypadek kontroli organów ścigania.

Aby zwiększyć skuteczność wprowadzonych regulacji, rekomenduje się przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie etyki, kultury compliance oraz w szczególności odpowiedzialności karnej za przestępstwa o charakterze korupcyjnym.

Czy ta strona była pomocna?