IV Dyrektywa AML: Kogo będą obowiązywać nadchodzące zmiany?

Artykuł

AML/CFT – ponad 8 miliardów dolarów kar w 2019

W 2019 roku ryzyko braku zgodności z przepisami AML/CFT kosztowało instytucje finansowe ponad 8 mld USD.

30 stycznia 2020 r.

W 2019 roku ryzyko braku zgodności z przepisami AML/CFT kosztowało instytucje finansowe ponad 8 mld USD. To prawie dwa razy tyle, co w 2018.

Rekordowy pozostaje rok 2014, z karami wysokości prawie 11 mld USD1. Warto natomiast zaznaczyć, że w 2014 jedna z kar wyniosła bezprecedensowe 9 mld USD - amerykański regulator nałożył grzywnę na jeden z europejskich banków. Kara dotyczyła obsługi transakcji dla klientów z krajów objętych sankcjami – Kuby, Iranu i Sudanu2. Do tej pory pozostaje to najwyższa kara, jaką kiedykolwiek wymierzono za łamanie przepisów AML/CFT.

W pierwszych czterech miesiącach 2019 roku regulatorzy nałożyli kary wysokości 7,7 mld USD. Pomijając specyficzny rok 2014, kary rosną rok do roku, na całym świecie.

pl_forensic_blog_AML_kary.png (983×455)

Wykaz wysokości i ilości kar z okresu 2002 do kwietnia z 2019, z wyróżnieniem dodatkowych, osobnych kolumn dla roku 2018 oraz pierwszych czterech miesięcy 2019.

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz Urząd ds. Postępowania Finansowego (Financial Conduct Authority – FCA) w Wielkiej Brytanii były najbardziej aktywnymi regulatorami w 2019. Pierwszy nałożył 26 kar w wysokości 1,29 mld USD3, a drugi 21 kar w wysokości 392,3 mln GBP4. Nie jest to zaskakujący wynik biorąc pod uwagę, że oba kraje mają długą historię walki z ML/TF i są niekwestionowanymi liderami w tej dziedzinie.

Jednak to we Francji przyznano najwyższą karę w 2019 – 5,1 mld USD dla szwajcarskiego banku oskarżonego o przestępstwa podatkowe popełnione w latach 2004-2012. Ich łączna wartość oceniana jest na 10 mld EUR5.

Banki pozostają najczęściej karanymi instytucjami, warto natomiast zwrócić uwagę, że regulatorzy poszerzają zakres swojego zainteresowania o inne gałęzie biznesu. Pod ich lupę trafiły m.in. kryptowaluty, hazard, a nawet usługi prawne6. W 2019 na branżę hazardową nałożono pięć kar, każda o wartości ponad 1 mln USD7. Cztery z nich to zasługa FCA w Wielkiej Brytanii.

Powyższe dane pokazują, że walka z praniem pieniędzy staje się coraz bardziej zaciekła – ilość i wysokość kar rośnie z roku na rok, przepisów jest coraz więcej, a ich zakres jest coraz szerszy (m.in. Dyrektywy AML). Wszystko to oznacza, że przed instytucjami obowiązanymi pozostaje jeszcze wiele wyzwań w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Przypisy: 

1) Packer, M. 2019, The Association of Corporate Treasurers. Dostępny w internecie: https://www.treasurers.org/thetreasurer/five-minutes-on-the-surge-in-anti-money-laundering-fines
2) BBC News, 2014. Dostępny w internecie: https://www.bbc.com/news/business-28099694
3) US Department of Treasury, 2020. Dostępny w internecie: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Pages/civpen-index2.aspx
4) Financial Conduct Authority, 2020. Dostępny w internecie: https://www.fca.org.uk/news/news-stories/2019-fines
5) Frost, N. 2019, Quartz. Dostępny w internecie: https://qz.com/1554711/a-french-court-fined-ubs-5-1-billion-in-a-tax-fraud-case/
6) Large, J. 2019, CTMfile. Dostępny w internecie: https://ctmfile.com/story/aml-focus-moving-to-non-financial-sector
7) Monroe, B. 2020, Association of Certified Financial Crime Specialists. Dostępny w internecie: https://www.acfcs.org/fincrime-briefing-aml-fines-in-2019-breach-8-billion-treasury-official-pleads-guilty-to-leaking-2020-crypto-compliance-outlook-and-more/


Czy ta strona była pomocna?