Ryzyko nadużyć w dobie COVID-19 | Forensic | Deloitte

Artykuł

Ryzyko nadużyć w dobie COVID-19 

Z każdym dniem coraz bardziej odczuwamy wpływ koronawirusa na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W niestandardowej, pełnej niepewności sytuacji warto zachować szczególną ostrożność. Im większy niepokój, tym ryzyko nadużyć jest większe. Poza nowymi czynnikami ryzyka pojawiają się również przypadki starych i znanych sposobów wyłudzeń w nowym – „COVID-owym” wydaniu.

Błyskawicznie zmieniające się okoliczności wpływają również na środowisko kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw i stwarzają nowe okazje do popełniania wewnętrznych lub zewnętrznych oszustw.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą ryzyka nadużyć przygotowaną przez zespół Deloitte Forensic.

Ryzyko nadużyć w dobie COVID-19

Główne ryzyka i możliwe nadużycia

Zakłócenia łańcucha dostaw oraz utrudniona weryfikacja kontrahentów

Zakłócenie łańcucha dostaw w skali globalnej jest obecnie jednym z kluczowych ryzyk. Spowoduje ono potrzebę błyskawicznego mapowania łańcucha dostaw z uwzględnieniem różnych możliwych scenariuszy rynkowych. Ze względu na blokady i ograniczenia związane z COVID-19 kluczowe zamówienia są realizowane pod dużą presją czasu, co stwarza istotne ryzyko nawiązania współpracy z nierzetelnym kontrahentem lub / oraz w sposób niezgodny z wewnętrznymi regulacjami – - np. z pominięciem wymaganych kontroli.

Raportowanie danych finansowych - nadużycia

W obecnych okolicznościach wiele podmiotów nie jest w stanie prowadzić działalności na normalnym poziomie. Gorsze wyniki finansowe można łatwo wytłumaczyć pandemią. Niestety istnieje ryzyko, że pandemia zostanie wykorzystana do wytłumaczenia nieprawidłowości i nadużyć, które nie są związane z COVID-19, ale miały wpływ na wyniki firmy. Ponadto raportowanie nieprawidłowych danych finansowych może mieć na celu spełnienie wymagań i otrzymanie nienależnej pomocy państwowej.

Ograniczony dostęp do kluczowych osób w firmie

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, wielu kluczowych pracowników wykonuje swoje zadania z domu, a dostępność niektórych jest istotnie ograniczona (m.in. w związku z przestrzeganiem zasad kwarantanny). Organizacje muszą się chronić, minimalizując wpływ absencji kluczowych pracowników na działalność. Ponadto praca zdalna zwiększa ryzyko naruszenia zasad poufności oraz bezpieczeństwa środowiska IT.
 

Risk management during the COVID-19 pandemia

Stare oszustwa w nowym wydaniu

Nadużycie na prezesa

Niestandardowe okoliczności ułatwiają oszustom działanie i zwiększają podatność organizacji na znane nadużycie – oszust podający się za członka kadry kierowniczej wysyła „pilną” wiadomość do pracowników. Celem wiadomości jest wyłudzenie pieniędzy albo informacji.

Sprzeniewierzenie aktywów i kradzieże

Skupienie się na utrzymaniu ciągłości działania w połączeniu z ogromną liczbą pracowników wykonujących swoje
zadania w domu ograniczyło możliwość realizowania wielu kontroli, które chronią aktywa organizacji przed wewnętrznymi i zewnętrznymi oszustwami i kradzieżami.

Niesprawny sprzęt, fałszywe oprogramowanie

Nie wszystkie organizacje były przygotowane do szybkiego przejścia na pracę zdalną. Często wiąże się to z koniecznością zakupu sprzętu, odpowiedniego oprogramowania i innych narzędzi umożliwiających pracę w domu. Działania te realizowane są pod dużą presją czasu, co stwarza ryzyko zakupu niesprawnego sprzętu i fałszywego oprogramowania, które nie spełnią swojej roli.

Phishing, zoombombing

Obecny tryb działania może również sprawić, że pracownicy będą bardziej podatni na oszustwa, takie jak wyłudzanie informacji (phishing) czy ingerencja w telekonferencje (tzw. „zoombombing”). Biorąc pod uwagę dynamikę zmian i nieporównywalną skalę pracy zdalnej, zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa IT jest ogromnym wyzwaniem.

Oszustwa związane z niewypłacalnością

Ze względu na prawdopodobny wzrost liczby postępowań upadłościowych pojawiło się ryzyko fałszywych roszczeń ooraz faworyzowania określonych wierzycieli.

W jaki sposób możemy pomóc?

Świadczymy usługi wywiadu gospodarczego – to skuteczny sposób oceny ryzyka związanego z współpracą z nowymi kontrahentami, w sytuacji gdy organizacja nie ma możliwości i zasobów do ich weryfikacji. Możemy wskazać Państwu potencjalne problemy – dostarczyć informacje i wesprzeć zarządzanie ryzykiem stron trzecich (third party risk management).

Ponadto możemy zweryfikować kandydatów do pracy w sytuacji gdy trzeba pilnie zrekrutować większą liczbę nowych pracowników lub zastąpić nieobecnych. Weryfikacja obejmuje historię zatrudnienia, prowadzenie działalności gospodarczej, negatywne informacje prasowe, karalność oraz występowanie na listach sankcyjnych.

W związku z utrudnioną i ograniczoną dostępnością pracowników nasi doświadczeni konsultanci mogą wesprzeć Państwa zespół podczas kontroli wewnętrznych oraz regulacyjnych. Wsparcie obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji kontrolnej, jak i zaprojektowanie, przetestowanie, udokumentowanie kontroli oraz wskazanie możliwości optymalizacji procesów. W razie potrzeby możliwy jest również outsourcing wybranych procesów (m.in. w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy).

Jeśli rozważają Państwo zmianę niektórych procesów wymagających dotychczas fizycznego kontaktu z klientami lub dostawcami. Rozwiązaniem może być na przykład zdalna identyfikacja. Możemy Państwa wesprzeć w identyfikacji odpowiednich regulacji, wskazać w jaki sposób postępować zgodnie z nimi oraz zarządzić ryzykiem nadużyć finansowych związanych z nowym rozwiązaniem.

Znaczna część nieprawidłowości mających miejsce teraz prawdopodobnie zostanie zidentyfikowana dopiero w przyszłości. Wtedy pomogą Państwu nasze usługi audytu śledczego – pomożemy ustalić stan faktyczny, zebrać dostępne dowody oraz udokumentować okoliczności związane z nadużyciem. Doradzimy jakie podjąć kroki i umożliwimy zastosowanie naszych nowoczesnych technologii audytu śledczego. 

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?