Poznaj naszych ekspertów

Punkty widzenia

Poznaj naszych ekspertów

Członkowie Zespołu Technicznego Deloitte Audyt

Jarosław Suder

Biegły Rewident | Partner w Dziale Audit & Assurance

Biegły rewident dysponujący kilkunastoletnią praktyką zawodową zdobytą w polskich i międzynarodowych firmach audytorskich. Autor licznych publikacji w zakresie PSR oraz MSSF oraz uznany prelegent w zakresie PSR oraz MSSF. Oprócz licznych szkoleń i konferencji, wykładowca w zakresie obligatoryjnych szkoleń dla biegłych rewidentów. Posiada rozległe doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz usługach doradczych. Jest uznanym ekspertem w zakresie MSSF. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z PRS i MSSF oraz kompleksowym doradztwie i szkoleniach z zakresu MSSF.

Przemysław Zawadzki

Partner Associate w Dziale Audit & Assurance | Lider Sports Business Group

Przemysław posiada wieloletnie doświadczenie audytorskie, zdobyte podczas pracy w Deloitte oraz uprawnienia biegłego rewidenta. Specjalizuje się w polskim prawie bilansowym oraz MSSF. Przemysław prowadzi szkolenia techniczne z zakresu rachunkowości. Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (Association of Certified Chartered Accountants). Od 2010 roku pracuje również w ramach Zespołu Technicznego ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Deloitte Central Europe.

Lider zespołu specjalistów świadczących kompleksowe usługi doradcze dla branży sportowej - Deloitte Sports Business Group Poland. Autor publikacji dotyczących branży sportowej z zakresu różnych dyscyplin sportu.

Marcin Samolik

Biegły Rewident, Zespół ds. MSSF | Starszy Menedżer w Dziale Audit & Assurance

Marcin jest Starszym Menedżerem, członkiem Zespołu ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej od 2010 roku. Marcin posiada ponad 20-letnie doświadczenie we współpracy z klientami z różnych branż, w tym ze spółkami giełdowymi. Marcin, w ramach Zespołu MSSF, zajmuje się świadczeniem usług doradztwa w zakresie stosowania przepisów MSSF oraz interpretacji tych przepisów. Prowadzi też webcasty, konferencje, warsztaty i seminaria z zakresu MSSF.

Aleksandra Rytko

Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
Senior Menedżer w Dziale Audit & Assurance

Aleksandra jest biegłym rewidentem, posiada także dyplom ACCA i IPSAS Certificate (CIPFA). Specjalizuje się w praktycznym stosowaniu MSSF jako członek Działu Technicznego IFRS. Przed dołączeniem do Deloitte, od 2013 r. Aleksandra prowadziła własną działalność doradczo-szkoleniową, a wcześniej pracowała na różnych stanowiskach zarówno w biznesie jak i audycie. W latach 2015-2016 współpracowała z Bankiem Światowym i Ministerstwem Finansów przy projektach związanych z potencjalnym wdrażaniem IPSAS w UE. W latach 2017-2018 najpierw jako konsultant Banku Światowego, a następnie doradca ds. edukacji PIBR realizowała także szereg projektów dotyczących edukacji biegłych rewidentów. W 2018 r. była członkiem międzynarodowego zespołu finansowanego przez rząd brytyjski, którego celem było opracowanie standardu sprawozdawczości finansowej dla mikro przedsiębiorstw w Gruzji. Równolegle, przez wiele lat szkoliła z MSSF, na sali wykładowej spędziła ponad 2000 godzin.

Krzysztof Supera

Starszy Menedżer w Zespole Technicznym MSSF

Krzysztof posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obszarze ryzyka rynkowego i instrumentów finansowych. Krzysztof pełni funkcję eksperta w zakresie instrumentów finansowych w ramach Grupy Technicznej MSSF na Europę Środkowo-Wschodnią.

Paweł Tendera

Biegły Rewident
Menedżer w Zespole Technicznym MSSF i PSR

Paweł Tendera posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w dziale audytu Deloitte. Jako ekspert z zakresu polskich zasad rachunkowości jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Działa w Zespole Technicznym ds. Sprawozdawczości Finansowej mającym za zadanie wspieranie projektów wdrożeniowych MSSF oraz świadczenia usług doradztwa rachunkowego na terenie Polski jak i krajów środkowej Europy. Paweł jest też autorem licznych publikacji prasowych związanych z tematyką polskich zasad rachunkowości jak i MSSF.

Czy ta strona była pomocna?