Sprawozdania finansowe, audyt, finanse, badanie sprawozdań finansowych, CFO, dyrektor finansowy

Artykuł

Badanie Deloitte Audit Value Survey

Badanie przeprowadzone przez Deloitte pokazuje w jaki sposób dzięki rewizji finansowej firma może poprawić swoje wyniki finansowe. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

Audyt a przyszłe możliwości biznesowe

Badanie sprawozdania finansowego to od wielu lat jeden z najważniejszych filarów rynku kapitałowego, dzięki któremu inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje i być pewnymi swoich inwestycji. Jednak wyniki badania przeprowadzonego wśród 300 przedstawicieli kadry zarządzającej i 100 członków komitetu audytu pokazują, że jest to tylko część wartości, jaką stanowi audyt.

Wykorzystując możliwości oferowane przez technologię i innowacje, badanie sprawozdania finansowego stało się źródłem wiedzy umożliwiającym podjęcie właściwych, przemyślanych decyzji.

Badanie Deloitte Audit Value Survey (publikacja w jęz. angielskim)

Firmy, które wykorzystują wnioski płynące z rewizji finansowej mają większe szanse na zwiększenie osiąganych wzrostów

Firmy, których liderzy wykorzystują informacje płynące z badania sprawozdania finansowego w sposób ciągły lub bardzo często osiągają silniejszy wzrost niż firmy, które korzystają z takich informacji rzadko lub nigdy. Chociaż o wzroście spółki decyduje wiele czynników, wyniki badania pokazują, że w ostatnich 3-5 latach firmy korzystające z informacji płynących z badania mają o 22% większe szanse na osiągnięcie wzrostu, który liderzy biznesowi określają jako „silny” (w skali od 1 do 10, siedem albo osiem). Firmy takie mają również o 47% większe szanse na osiągnięcie wzrostu w perspektywie 3-5 lat, który według liderów biznesowych jest „znakomity” (w skali od 1 do 10, dziewięć albo dziesięć).

Chociaż istnieje ogólna świadomość wartości, jaką stanowi badanie sprawozdania finansowego, wiele firm nadal nie wykorzystuje audytu do poprawy swoich wyników. Według badania jedna na trzy firmy nie wykorzystuje informacji płynących z badania sprawozdania finansowego lub wykorzystuje je rzadko.

Uwolnienie potencjału badania

Zarówno biegli rewidenci, jak i ich klienci mają jeszcze wiele do zrobienia w kwestii pełnego wykorzystania potencjału drzemiącego w badaniu sprawozdań finansowych. Niemal połowa przedstawicieli kadry zarządzającej (45%) i członków komitetów audytu (48%), których firmy nie zawsze wykorzystują informacje pochodzące z badania, często nie wdrożyła procesów, pozwalających wykorzystać wnioski z rewizji.

Ponadto 79% przedstawicieli kadry zarządzającej oraz 94% członków komitetów audytu twierdzi, że zwiększenie przejrzystości i dostępności wniosków z badania sprawozdań finansowych w organizacji pomogłoby poprawić wyniki finansowe firmy.

Najważniejsze wnioski płynące z raportu

Informacje pochodzące z badania sprawozdania finansowego jako źródło nowych i innowacyjnych wiadomości*
85% ankietowanych jest zadowolonych z audytu jako źródła odkrywczych i innowacyjnych wniosków

Przydatność informacji pochodzących z audytu w poprawie wyników firmy*
83% wysoko ocenia audyt jako źródło użytecznych informacji, które mogą pomóc poprawić wyniki firmy

Rzetelność informacji pochodzących z audytu*
83% uważa informacje uzyskane w trakcie audytu za rzetelne

 

*Wartości zostały podane w zaokrągleniu i mogą nie sumować się dokładnie do 100%.

Informacje o badaniu

Badanie Deloitte dotyczące wartości audytu Audit Value Survey zostało przeprowadzone przez firmę Wakefield Research w okresie od sierpnia do września 2016 roku pośród 300 dyrektorów generalnych i dyrektorów finansowych oraz 100 członków personelu kierowniczego zasiadających w komitetach audytu spółki. Margines błędu badania wynosi 5,7% w przypadku dyrektorów generalnych i finansowych oraz 9,8% w przypadku członków komitetu audytu przy poziomie ufności 95%.

Infografika